Statoil utøver opsjon på rammeavtale for service og vedlikehold av HVAC (heating, ventilation and air conditioning) med AF Offshore AeronMollier. Opsjonen viderefører rammeavtalen frem til 30. juni 2019 med opsjon på ytterligere 2+2 år. – Vi er svært fornøyde med at...

Statoil-kontrakt for nye skytteltankskip til AET

Statoil og AET utvider samarbeidet om skytteltrafikk i Nordsjøen når Statoil i dag tildeler AET en langsiktig befraktningskontrakt for drift av to spesialbygde DP2...

DNV GL skal verifisere Tyra-utbyggingen for Maersk Oil

DNV GL er tildelt en kontrakt for verifikasjonstjenester til Maersk Oil sin reutvikling av Tyra-feltet. Oppdraget omfatter uavhengig verifikasjon og tilleggstjenester og til slutt...

Annonsørinnhold:

Møt operatørene på oljemessen OTD

Seks operatører fra norsk sokkel samles for møter med leverandører på OTD2017 i oktober. Operatørene som foreløpig stiller er Statoil, Centrica, Faroe Petroleum, AkerBP,...
ConocoPhillips´opprydding på Ekofisk fortsetter. I løpet av de neste ti årene skal selskapet fjerne minst fire plattformer og plugge rundt 100 brønner.  - Dette er tredje fase av decom-programmet vårt. Vi har allerede fjernet ti plattformer og 140 000 tonn -...

Bideford Dolphin til Snorre

Statoil skal bruke Bideford Dolphin til l boring, komplettering, brønnoverhaling, brønnopprenskning og brønntesting på Snorre. Oljeselskapet har nå fått Ptils samtykke til å benytte riggen...

Aker BP-kontrakt til FPE Sontum

Aker BP har tildelt FPE Sontum en vedlikeholdskontrakt på brannteknisk utstyr for fire nye år. FPE Sontum vil videreføre det tette og gode arbeidsforholdet de...

Nytt oppdrag – Deepsea Bergen borer for Centrica i Norskehavet

Centrica planlegger å bore en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. Borestart er planlagt sent i 2017 eller tidlig i 2018. Det skriver Faroe Petroleum i...

RIGGNYTT

West Hercules er tildelt en ny borekontrakt på britisk sokkel. Riggen har fått en avtale om boring av en brønn vest av Shetland. Kontrakten starter 1. april neste år. Oppdraget er boring og testing av en avgrensningsbrønn på Cambo-funnet. Verdien av kontrakten,...

KONTRAKTER

Med stadig mer aktivitet i nord inngår riggverftet Coast Center Base (CCB) og spesialistene innen vinterisering i Safe Yards et spennende samarbeid. Med denne avtalen signert, vil begge parter kunne benytte hverandres fasiliteter.Det vil si at fasiliteter i Mekjarvik inngår...