0
Storbritannias beslutning om å forlate EU vil ikke påvirke planene om å bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Norge og England, sier Statnett til Reuters. Statnett og britiske...

0
Hammerfest-bedriften Arctic Seaworks melder oppbud, 40 personer mister jobben skriver maritime.no.
Statoil, Songa Delta, Leteuken

0
Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 i Norskehavet.

0
Ptil har i perioden 19 - 25.05.2016 ført tilsyn med kapasitet og kompetanse innen boring, samt tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på West Linus.
Australia

0
Starter opp Northwest Shelf Renaissance 2D-seismikkundersøkelsen offshore Nordvest-Australia.

0
Tallene kommer fram i en undersøkelse utført for Bergens Tidende og fagforbundet Industri Energi. Dårligst ut kommer Super Puma, helikopteret brukt i Turøy-ulykken i...

0
Statoil skal plugge letebrønn 6407/7-4 og produksjonsbrønn 6407/7-A-16 H på Njord-feltet, med planlagt oppstart i september.

0
Apply Leirvik på Stord har stått for byggingen av boligmodulen, som veier 2.300 tonn og har en høyde på 40 meter.

0
Head Energy Solve har vunnet rammeavtale på leveranse av modifikasjonstjenester til Wintershall.
Aasta Hansteen, Statoil

0
Har blitt tildelt en rammeavtale av Statoil for revisjonsstanstjenester. Kontrakten, som kan bli den største i IKM Testings historie, gjelder arbeid på 24 av Statoils offshoreinstallasjoner og tre landanlegg.

0
Har blitt tildelt tre nye befraktningsavtaler.

FOKUS PÅ RIGG, BORING OG SUBSEA

0
Bandak Group har begjært oppbud for morselskapet Bandak Group og Bandak Risor AS, mens intensjonen er å drive videre i Lunde og de øvrige datterselskapene, skriver Telemarksavisa i dag.

0
Statens havarikommisjon har tirsdag lagt frem en foreløpig rapport for å informere om funn i undersøkelsene rundt helikopterulykken på Turøy i Øygarden 29. april...

FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE OG ARKTIS

Goliat FPSO

0
En mann som jobber for en av Eni Norge sine leverandører ble i formiddag alvorlig skadet i en arbeidsulykke ombord i Goliat plattformen i...

0
Etter en gjennomgang av bemanningen kutter det Aker- og Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet tolv faste stillinger, melder Sysla.no. I tillegg skal inntil 50 innleide konsulenter...