Statoil planlegger å investere i en ny brønnramme og boring av to nye brønner for å øke produksjonene fra Visund Nord-feltet. Prosjektet har fått navnet Visund Nord IOR. Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til. «Utbyggingen består i...

Fant ni regelverksbrudd ved tilsyn på Troll C

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Statoils styring av beredskap, logistikk og arbeidstakermedvirkning på Troll C. I tilsynet rettet Ptil særlig oppmerksomhet mot at risiko skal...

Statoil satser milliarder digitalt – trenger både ansatte og leverandører

Statoil etablerer et digitalt kompetansesenter og lanserer et veikart med syv konkrete programmer for digitalisering i selskapet frem mot 2020. Frem mot 2020 forventer selskapet å...

Annonsørinnhold:

Over 140 påmeldt til Bore- og riggkonferansen – kommer du?

Høye kostnader til boring var selve symbolet på olje-boomen. Nå er kostnadene betydelig redusert, men er det fordi det bores mer effektivt eller fordi...
Tidligere Lundin-direktør Torstein Sanness er på vei inn i styret i Sevan Marine. Sanness er valgkomiteens forslag til erstatter for Kjetil Sjursen, som velger å ikke ta gjenvalg. Sanness var administrerende direktør i Lundin Petroleum Norway fra 2004 til...

Statoil forlenger kontrakten for Bideford Dolphin

Statoil har utnyttet en opsjon og beholder Bideford Dolphin i jobb i 100 dager ekstra. Verdien på kontrakten er på 17,2 millioner dollar, skriver Fred...

Tre rigger borer for fire på Troll

Statoil har tidligere forpliktet seg til å ha fire rigger i drift på Troll-feltet så lenge det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men på tampen av fjoråret...

Dvalin-kontrakt til Front Group

DEA har valgt Front Group som leverandør av Operations Readiness & Assurance (OR&A) for Dvalin-utbyggingen. – Vi er meget godt fornøyd med at DEA har...

RIGGNYTT

Aker BP planlegger å bore to produksjonsbrønner på Boa, i Alvheim-området. Oljeprodusentene, Boa Infill North og Boa Infill South, vil bli boret av Transocean Arctic. Produksjonen fra de to brønnene vil bli sendt til Alvheim FPSO, gjennom Boa Extention manifold på...

KONTRAKTER

Oljedirektoratet har siden 2012 arbeidet med å kartlegge det norske havområdet i den østlige delen av Barentshavet nord. Forventede utvinnbare ressurser for den østlige delen av Barentshavet nord er beregnet til 1370 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Dette tilsvarer 8,6 milliarder fat. «De...