0
Statoil søker i brev av 18. september 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til boring av 8 produksjonsbrønner, 12 injeksjonsbrønner og en pilotbrønn som første trinn i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, fase I, i Nordsjøen.

0
Haugsunds rederiet Østensjø Rederi opplyste i dag at de har vunnet en kontrakt verdt flere hundre millioner kroner med danske Dong Energy.
Gransking, Statoil, Statfjord

0
Målet med Statoil-granskingen blir blant annet å klarlegge hendelsesforløpet på Statfjord og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
Saipem

0
Saipem er tildelt offshorekontrakter verdsatt til mer enn NOK 5,4 milliarder eller EUR 600 millioner.

0
SPONSORED CONTENT: Scotland had a full overview; so too had Holland and Germany. Norway...none! If you wanted to know what tubing or casing was available in Norway, you were reduced to guesswork and endless hours on the phone. The Norwegian market urgently needed Rolf Edland and Petcon Tubulars.
PRODUKT / TJENESTEPRESENTASJON

FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE OG ARKTIS

0
Petroleumstilsynet melder i dag at det er gitt samtykke for bruk av Floatel Superior til 30.11.2015.
Deepsea Bergen i Haugesund

0
Odfjell Drilling sin tredje generasjons semisub, "Deepsea Bergen", er ferdig med sitt verftsopphold i forbindelse med en femårs periodisk undersøkelse.

0
Oljeprisen fortsetter å klatre og Brent handles nå for 53,85 dollar pr fat som er det høyeste nivået siden i juli. Prisen har steget jevnt de siste døgn og oppgangen kommer etter at det fra flere hold uttrykkes bekymring for Russlands bombing i Syria.
Statoil, Canada

0
Statoil ser oppmuntrende resultater fra avgrensningsboringen i Bay du Nord-området utenfor Canada.

FOKUS PÅ RIGG, BORING OG SUBSEA

0
Ocean Rig melder i dag i sin flåteoppdatering at det kan være et alternativ å skrape både boreriggen Leiv Eriksson og Eirik Raude. Dette vil avgjøres av kontraksituasjonen fremover
Aker Solutions

0
Mannen mistet jobben i Aker Solutions som følge av at han ble terrorsiktet av PST.
Frederic Hauge, Bellona, Statoil

1
Miljøstiftelsen Bellona hevder at Statoil kan ha gjort seg skyldig i miljøkriminalitet ved å slippe 40.000 liter råolje ut i sjøen på Statfjord-feltet.
Terje Breivik, Venstre

0
Venstre vil bruke færre oljepenger neste år enn det regjeringen foreslår.

0
Zenitel Norge og Nor-Electronics, begge eid av Zenitel Gruppen, har vunnet to rammeavtaler av Statoil for Johan Sverdrup prosjektet.
Statfjord B, Statoil

0
Klokken 08.30 i dag ble det varslet om at det var observert olje på sjø like ved lastebøyen OLS B på Statfjord-feltet.