Wellbore, Statoil

0
Det nystartede skotske oljeserviceselskapet Ardyne kjøper Wellbore AS.

0
80 arbeidere ble søndag evakuert fra Brent Bravo-plattformen i britisk sektor av Nordsjøen.

0
Det norske programvareselskapet OCS HR slår seg sammen med Mintra.
Scana Industrier

0
Salget av Scana Machining medfører et regnskapsmessig tap på 15 millioner kroner for selskapet.

0
SPONSET INNHOLD: Skottene hadde full oversikt. Det samme hadde nederlenderne og tyskerne. I Norge? Ingen.
PRODUKT / TJENESTEPRESENTASJON

0
Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte i fjerde kvartal på 1,42 milliarder kroner, en nedgang på 72,93 millioner.
Jackup Northern Offshore

0
Riggtelling for USA viser fortsatt nedgang i antall enheter i drift.

0
Njord A og B tauses til land for oppgraderinger. Produksjon er ventet å starte opp igjen i 2019.

0
Industri Energi fikk ikke medhold i Arbeidsretten og forbundet kan derfor ikke gå til boikott av Technip Singapore. – Kampen mot sosial dumping vil likevel fortsette med uforminsket styrke, sier områdeleder Ommund Stokka.

0
Endelig fikk vinnerne av PetroChallenge 2015 ta turen til Cambridge og Schlumberger for å lære hvordan olje- og gassleting foregår i virkeligheten.

0
EU bekrefter nok en gang betydningen norsk gass har for Europa.
Forskning, offshore

0
Norske bedrifter har så langt fått over 70 millioner kroner til innovasjon og utvikling gjennom EUs støtteprogram for små og mellomstore bedrifter. Nå styrkes denne muligheten for finansiering ytterligere gjennom en egen norsk oppfølging og støtte.