Aasta Hansteen, Statoilvideo

0
Oppstart av Statoil sitt Aasta Hansteen-prosjekt kan komme til å bli forskjøvet til 2018, ifølge en proposisjon fra Olje- og energidepartementet.

0
Regjeringen kommer med svært få tiltak for å dempe nedgangen i oljeindustrien. Dette til tross for at dette er hovedkilden for velferdsstatens inntekter, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi

0
Teknologiselskapet Octio er lokalisert i Bergen og Harstad. I 2014 signerte selskapet en kontrakt med Statoil om permanent miljø-overvåking på Oseberg-feltet.

0
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 14,25 milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klima- og energifondet).

0
SPONSORED CONTENT: Scotland had a full overview; so too had Holland and Germany. Norway...none! If you wanted to know what tubing or casing was available in Norway, you were reduced to guesswork and endless hours on the phone. The Norwegian market urgently needed Rolf Edland and Petcon Tubulars.
PRODUKT / TJENESTEPRESENTASJON

FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE OG ARKTIS

Island Innovator, Lundinvideo

0
Lundin og semien «Island Innovator» har forlatt avgrensningsbrønnen 7220/11-3 Alta III, og er nå i gang med å bore letebrønnen 7220/6-2 Neiden.

0
For å ivareta industriarven fra den norske petroleumsvirksomheten, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2016 en startbevilgning på 30 millioner kroner til et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger.
Rasmus Hansson, MDG

0
I statsbudsjettet kuttes ikke klimagassutslippene, det satses på skattelette til miljøskadelig privat forbruk og oljeavhengigheten videreføres, ifølge MDG.

0
Det er vondt å se på regjeringen bruke oljepengene til å bygge vei istedenfor å starte på den virkelige jobben med å skape en fornybarsektor i Norge nå, sier leder for Greenpeace i Norge

FOKUS PÅ RIGG, BORING OG SUBSEA

Skandi Africa

0
DOFs datterselskap, DOF Subsea har ferdigstilt utrustning av «Skandi Africa» som nå har startet en femårskontrakt for Technip.

0
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2016 anslått til nærmere 218 milliarder kroner i 2015 (faste 2016-kroner).
Tord Lien, regjeringen

0
I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å bevilge NOK 255 millioner til satsing på ny teknologi for CO2-håndtering.

0
I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke støtten til energi- og petroleumsforskning til nærmere 1140 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Forslaget innebærer blant annet 400 millioner kroner til petroleumsforskning
Siv Jensen, Statsbudsjettet

0
Fokuset i Statsbudsjettet 2016 er økt sysselsetting og lav ledighet. Her er oversikten over tiltakene.
Abdalla Salem el-Badri, OPEC, oljeinvesteringer

0
OPECs generalsekretær Abdalla Salem el-Badri sier at verdens oljeinvesteringer vil bli redusert med USD 130 milliarder i år.