Songa Delta i Nordsjøen, Leteuken

0
Riggene Songa Dee og Songa Delta går mot slutten av sine kontrakter med Statoil, og nå kan over 300 offshoreansatte miste jobben, skriver sysla.no i dag.

0
Exxon Mobil Corporation og InterOil Corporation kunngjorde  i dag en avtalt transaksjon verdt mer enn $ 2,5 milliarder, hvor Exxonmobil kjøper de resterende aksjene i InterOil.

0
Wärtsilä har vunnet en kontrakt på leveranse av fremdriftsløsning til en ny britisk hybridferge. Alt av elektro- og automasjonssystemer skal leveres fra selskapets kontor på Stord.  

0
Etter en svak nedgang torsdag, holder oljeprisen seg stabil fredag. Nøkkeltall: Amerikansk lettolje (WTI 1. posisjon), som er september-kontrakten, handles for 44,72 dollar per fat fredag...

0
Ocean Installer har blitt tildelt en kontrakt for anskaffelse og installasjon av et spredt forankringsystem for en Floating Storage Unit (FSU) på Malta, melder selskapet i en pressemelding.

0
Forsyningsrederiet Deep Sea Supply, der John Fredriksen er største aksjonær, har fredag morgen lagt frem en plan som innebærer både refinansiering og grep knyttet til det felleseide datterselskapet DESS BTG, skriver e24.no.

0
Redningsskøytene går inn i fremtiden med større og mer moderne kapasiteter, som blant annet vil ha vannkanoner som kan pumpe opp til 4000 liter vann i minuttet.
Leiv Eiriksson, Zumba

0
Lundin Norge AS har startet 2016`s borekampanje i Barentshavet. Kampanjen består av tre brønner. Alta 3 – en avgrensningsbrønn i lisens 609. Før boringen er...

0
Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi har fått spørsmål om hvorfor forbundet ikke har samarbeidet mer med forbundet SAFE under årets oppgjør. I en kronikk på Industri Energi sine hjemmesider forklarer han hvorfor et samarbeid i år verken har vært mulig eller til fordel for sine medlemmer.

0
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Lundins etterlevelse av etablerte prosesser og systemer som skal bidra til å sikre en helhetlig styring av...
Heimdal, Statoil

0
Ptil gjennomførte tilsyn den 9. og 10. juni med Statoil og Gassco knyttet til tilstanden på hovedbærekonstruksjonene til Heimdal. Målet med tilsynet var å se...

FOKUS PÅ RIGG, BORING OG SUBSEA

0
Med bakgrunn i at  Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet vil...
Søker elever

0
Tallene fra samordna opptak er klare, og de viser en markant nedgang i søknader til petroleumsfagene.

FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE OG ARKTIS

0
- Rapporten som ble lagt fram i forrige uke, og forslagene til konsepter som er presentert, er ikke i henhold til det vi oppfatter var intensjonen som ble lagt fram når den nye regjeringen tiltrådte, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic.

0
Stolt-Nielsen kunngjorde i dag i en pressemelding at de har inngått avtale om kjøp av kjemikalietank-virksomheten av Jo Tankers.