Bakgrunnsartikkel av Glenn Stangeland, redaktør i Petro.no Utvidelsen av Nyhamna, som var nødvendig for å ta imot gass fra Aasta Hansteen via Polarled, er blitt betydelig dyrere enn anslått. Derom hersker det ingen tvil.  Overskridelsen ble omtalt i Statsbudsjettet 2017: «Kostnadsanslaget for modifikasjonene...
Etter vellykkede avgrensning av Brasse-funnet, øker Faroe Petroleum nå sine anslag for ressursene. Før funnet var anslaget på mellom 6,8 og 12,7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Nå er disse økt til mellom 8,9 og 14,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. I...
Funnet er gigantisk - det blir også feltsenteret på Johan Sverdrup. Lundin Norway melder nå at det første stålunderstellet til feltet har dratt fra Verdal og satt kursen mot Nordsjøen. Der skal det bære stigerørsplattformen, en av fire plattformer i første...

Subsea 7 sikrer milliardjobber i Brasil

Subsea 7 er tildelt kontraktsforlengelser for tre skip i Brasil. Det handler om Seven Waves, Seven Rio og Seven Sun, som brukes som supportfartøy i...

De nye super-riggene kommer i august og september

Gullfaks- og Oseberg-lisensens nye CAT J-rigger kommer til Norge denne høsten. Riggene skal ankomme Coast Center Base rett over sommeren. Ifølge en presentasjon holdt for Petroleumstilsynet...

Selger to rigger til skraping

Ensco har solgt to av sine eldre Jack Up-er. Både Ensco 90 og Ensco 99 er solgt til skraping. Det fremkommer i selskapets flåteoppdatering. De har også...

RIGGNYTT

Lundin Norway har benyttet en tredje opsjon for leie av Leiv Eiriksson. I tillegg har selskapet utvidet kontrakten med to nye opsjoner. Riggen har dermed faste avtaler fram til slutten av september, samt opsjoner som potensielt kan holde riggen...

KONTRAKTER

OMV har fått Ptils samtykke til å bore letebrønn 7324/8-3, prospektet «Wisting Central III». Brønnen ligger i Barentshavet, 315 kilometer nord for Hammerfest, og skal bores av Island Innovator. Boringen er beregnet å vare i 31 dager, og tidligste oppstart...