Må de kjempe i 13 år for å gå i 0?

Nylig tildelte Statoil reforhandlede langtidskontrakter i ISO-markedet. Kontraktene har en samlet verdi på 7 milliarder kroner og varer 13 år fremover. Er det slike avtaler...

«Et minstelønnsopprør for ISO»

Leserbrev signert forhandlingsutvalget i Kaefer Energy-klubben I oljebransjen står ISO-fagene i en negativ særstilling mht lønns- og arbeidsvilkår. Til forskjell fra operatør, boring, forpleining og...

29 oljeselskaper får tilbud om utvinningstillatelser på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet vil i dag sende ut tilbud til 29 oljeselskaper om andeler i 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling...

Oljepolitikk – følelser eller fakta?

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF og tidligere AUF-er har ledet an innad i Arbeiderpartiet...

Mulighetene er store innen olje- gass og havbruk i nord

Ett felles hav – tre blå næringer, Annonsørinnhold Kysten, havområdene og sokkelen utenfor Nord-Norge blir viktige motorer for vekst og velstand i Norge i årene...

Lys fremtid for norsk olje- og gassnæring

– Ja, det er ille at så mange har mistet jobben, men det er ikke sånn at industrien har forsvunnet. Vi må bli optimistiske...

IndustriEnergi ser ikke på oppsagte arbeidere som «daukjøtt»

Vi ser at mange dyktige arbeidere dessverre mister jobben sin som følger av oljenedturen. Det vi jobber for, er at en sykemelding og trynefaktoren ikke skal være utslagsgivende når nedbemanningen gjøres.

Ny undersøkelse: Vanskelig å finne riktig arbeidskraft

Nær fire av ti norske arbeidsgivere har vanskeligheter med å finne riktig arbeidskraft, viser bemanningskjempen Randstads globale undersøkelse om talentjakt i arbeidslivet.

Foten i bakken, fingeren i jorda

"Norske miljøer er flinke til å se på nye markeder. Vi er allsidige, og mer kommer", Runar Rugtvedt, Bransjesjef Olje og Gass, Norsk Industri

En viktig dag for olje- og gassindustrien i Norge

En viktig dag for olje- og gassindustrien sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass

SISTE FRA FORSIDEN