Aker BP er et fullverdig oljeselskap med virksomhet innen leting, utbygging og drift. Ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder 2016 fikk Aker BP tildelt 21 nye utvinningstillatelser (lisenser), hvorav 13 nye operatørskap. Vi er en betydelig aktør på norsk sokkel med lisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Selskapet er operatør for feltene Ula, Tambar, Valhall, Hod, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen. Samlet nettoproduksjon i 2016 var rundt 118 200 fat oljeekvivalenter per dag. Vi er i dag rundt 1400 ansatte fordelt på hovedkontoret på Fornebu utenfor Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og Harstad.

Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet.

Arbeidsoppgaver

 • Levere elektrisk engineering og tjenester til alle feltene henhold til behov, budsjetter og aktivitetsplaner
 • Omfanget av tjenestene som skal leveres er innenfor elektro og HVAC engineering disiplin i henhold til definerte arbeidsprosesser
 • Innehaver av stillingen må vise forpliktelse overfor HSE and selskapets integritetsstandard under utførelsen av sine oppgaver noe som fører til sikker, effektiv og pålitelig drift av installasjonene
 • Stillingsinnehaver vil delta i relevante AkerBP nettverk innenfor ansvarsområdet og være ansvarlig for å følge opp og sikre erfaringsoverføring for å bedre effektivitet og å dele læring hvor dette skaper verdi for selskapet
 • Hovedoppgave: å sørge for at alle oppgaver som inngår under ansvarsområde får tildelt ressurser, metoder og verktøy
 • Ansvarlig for å holde Team Leder oppdatert på status innenfor de ulike aktiviteter
 • Posisjonen står ansvarlig for å bistå de forskjellige driftsområder med støtte og løsninger for de utfordringene som oppstår
 • Støtte prosjektene etter behov
 • Gi input til den årlige budsjetteringsprosessen
 • Ha en god oversikt over risiko-bildet innenfor sitt ansvarsområde, og kommunisere disse til relevante parter

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse innen Elektro (minimum B.Sc)
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Tilfredsstille myndighetens krav som Ansvarshavende/Faglig ansvarlig
 • Minimum 5 års erfaring fra innen E&P sektor
 • Finansiell og kommersiell forståelse
 • Kjennskap til og erfaring innen AkerBPs felles prosesser

Utdanning

 • Elektro
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Stillingsinnehaver må vise adferd som støtter organisasjonens målsetninger med fokus på samarbeid, deling av erfaringer og arbeide på en proaktiv og lean måte som fremmer kontinuerlig forbedring.
 • Etterleve våre verdier som er SAFER;
 • Søkende
 • Ansvarlig
 • Forutsigbar
 • Engasjert
 • Respektfull

Søk på denne stillingen!

Sted: Stavanger
Frist: 23.06.2017
Varighet: Fast

Kontaktperson: Harry Myklebust
Stillingstittel: TA/Responsible Electrical Enginee

Forrige artikkelWesternGeco sikrer seismikkontrakt på Gjøa
Neste artikkelEngie Fabricom kobler brønner til Brage

Legg inn en kommentar