Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Geologer/Geofysikere


Geologer/Geofysikere


Lundin Norway har en stor leteportefølje på norsk kontinentalsokkel, og skal fortsette å vokse organisk. Selskapet har langsiktige ambisjoner, og etablerer stadig nye fokusområder for sin leteaktivitet.
 
Nå skal vi rekruttere geologer og geofysikere til våre kontorer på Lysaker og i Harstad. Hovedoppgavene vil være å identifisere og modne prospekter for boring på norsk kontinentalsokkel.
 
Arbeidsoppgaver

  • Finne nye letemål og modne dem frem til borbare prospekter 
  • Inkludere eksisterende eller utvikle nye letemodeller i jakten på det neste funnet
  • Benytte geologiske og geofysiske verktøy til tolkning, prosessering og attributtanalyser
  • Delta i lisensaktiviteter, og i søknadsrunder for tildeling av nye leteareal
  • Den (de) som blir ansatt i Harstad vil jobbe i team med spesialister på vårt Lysaker-kontor

 
Kvalifikasjoner

Vedkommende bør ha tidligere erfaring med å finne nye prospekter, og ha meget sterke egenskaper når det gjelder seismisk tolkning og konseptuell geologisk tilnærming. Kandidaten må i tillegg ha omfattende kjennskap til norsk sokkels geologi og prospektivitet. Oppgavene krever en master eller doktorgrad i geofysikk eller geologi.

 
Personlige egenskaper 

  • En genuin interesse for å finne det nye prospektet  
  • God lagspiller, fleksibel og entusiastisk 
  • Tar initiativ og har gode formidlingsevner 

Den riktige kandidaten vil få spennende oppgaver i et selskap med meget høy aktivitet, og som har store ambisjoner for fremtiden. Det vil være gode muligheter for personlig og profesjonell utvikling. Konkurransedyktige betingelser tilbys.

Kort om stillingen

Firma:
Lundin Norway
Stillingstittel :
Geologer/Geofysikere
Sted:
Lysaker og Harstad
Varighet:
Fast
Sektor:
Privat
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Kategori:
Geologi, Geofysikk og reservoar

Søk på stillingen

Søknadsfrist
20.11.2017
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Halvor Jahre
Stillingstittel :
Exploration Manager, Lysaker
Epost:
halvor.jahre@lundin-norway.no

Kontaktperson

Navn:
Kjersti Engh
Stillingstittel :
License Manager, Lysaker
Epost:
kjersti.engh@lundin-norway.no

Kontaktperson

Navn:
Geir Birger Larssen
Stillingstittel :
Geological Advisor, Harstad
Epost:
gbl@lundin-norway.no