De siste årene har olje- og gassindustrien vært i en situasjon der nyutdannede med relevant bakgrunn ikke har fått jobb. For å bidra til nødvendig rekruttering til vår industri har vi opprettet tre engasjementsstillinger innen noen av de mest sentrale kompetanseområdene for olje- og gassindustrien. Disse er stillingene er tiltenkt nyutdannede.

Arbeidsoppgaver 
Bidra på følgende oppgaver for Edvard Grieg:
 • Daglig produksjonsoppfølging
 • Brønnhydraulikk modellering – etablere og oppdatere Prosper-filer for alle brønner
 • Etablere/systematisere/oppdatere database av Petek data
 • Eclipse modellering
 • Sprekk modellering i Reveal
Kvalifikasjoner
 • Master of Science innen petroleumsfag
Personlige egenskaper  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  Fleksibel, proaktiv og entusiastisk
Vi tilbyr
 • En god mulighet for å få arbeidserfaring
 •  En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 •  Gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 •  Konkurransedyktige betingelser
 •  Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler

Søk på stillingen her!

Varighet: Ett års engasjement
Søknadsfrist: 23.04.2017
Arbeidssted: Lysaker
Spørsmål om denne jobben?
Per Øyvind Seljebotn
Reservoir Development Manager
E-mail
+47 992 83 861
Reservoarutviklingsavdelingen har ansvaret for undergrunns arbeidet for hele vår portefølje av funn og felt. I avdelingen jobber til sammen drøyt 30 geologer, geofysikere, petrofysikere, reservoaringeniører og petroleumsingeniører. Vi er organisert i team rundt hvert felt eller funn og jobber tett sammen på tvers av fagdisiplinene. Vår portefølje dekker hele spekteret fra funn i veldig tidlig fase i et feltutviklingsløp til modne felt med lang produksjonshistorikk. Avdelingen har blant annet ansvar for undergrunnsarbeidet som operatør på Edvard Grieg, Brynhild og Luno II funnet i Nordsjøen og  for Alta- og Gohta funnene i Barentshavet. Som lisenspartner jobber vi med feltene Johan Sverdrup og Alvheim.

Om oss:

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 352 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold.

Vi har andeler i 62 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 35 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Forrige artikkelVil du jobbe som geolog/geofysiker i Lundin Norway?
Neste artikkelDro fra Norge – nå får den enda mer jobb

Legg inn en kommentar