De siste årene har olje- og gassindustrien vært i en situasjon der nyutdannede med relevant bakgrunn ikke har fått jobb. For å bidra til nødvendig rekruttering til vår industri har vi opprettet tre engasjementsstillinger innen noen av de mest sentrale kompetanseområdene for olje- og gassindustrien. Disse er stillingene er tiltenkt nyutdannede.

 Arbeidsoppgaver
 • Planlegging av brønnaktiviteter
 • Delta i enkelte brønnaktiviteter offshore
 • Rapportering
 • Analyser av boredata
Kvalifikasjoner
 • Master of Science innen petroleumsfag – boring
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  Fleksibel, proaktiv og entusiastisk
Vi tilbyr
 • En god mulighet for å få arbeidserfaring
 •  En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 •  Gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 •  Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler

Søk på denne stillingen her!

Varighet: Ett års engasjement
Søknadsfrist: 23.04.2017
Arbeidssted: Lysaker
Spørsmål om denne jobben?
Jan Roger Berg
Assistant Drilling Manager
E-mail
+4799291302

Boreavdelingen er ansvarlig for all brønnaktivitet i vårt selskap. Dette inkluderer leteboring, produksjonsboring, brønnintegritet, brønnintervensjoner samt plugging og forlating av våre opererte brønner. Avdelingen består av ca. 70 personer fordelt på land og offshore. Det er ingeniører med fagkompetanse på alle aktiviteter nevnt over og flere av disse har inngående kunnskap om blant annet sementering, borevæsker og retningsboring (discipline leads). Det jobbes tett med leteavdelingen og reservoar avdelingen i brønnleveranse lag. Rådgivning og faglig støtte innen brønnintegritet gis til Driftsavdelingen. Vi følger også opp brønnaktiviteten på ikke-opererte lisenser som en del av vår påseplikt.

Om oss:

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 352 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold.

Vi har andeler i 62 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 35 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Forrige artikkelStatoil vil lete nordøst av Heidrun
Neste artikkelNå kommer et rush av riggkontrakter

Legg inn en kommentar