I november kjøpte Statoil Totals eierandeler i Martin Linge-feltet og Garantiana-funnet. Totals opprinnelige plan var å levere PUD for Garantiana i løpet av året, men det er nå utsatt. Dokumenter petro.no har fått innsyn i viser at selskapet har søkt...

LEDIGE STILLINGER

De har ikke større mål enn å bli 5-10 ansatte i løpet av året. Likevel tror Rig Partner AS på store muligheter i riggmarkedet. - Det finnes et av mylder av ulike selskaper, men ingen kan gjøre alt. Vi har...
Statoil har fått samtykke til bruk av Songa Equinox og Songa Endurance på Troll-feltet. Samtykket gjelder bruk av riggene til boring, komplettering, brønnoverhaling, brønnintervensjon og tilbakeplugging (P&A) av brønn 31/2-Y-24 CYH XT og brønn 31/2-X-11 CH. Havdypet på stedet er 331...

Goliat-trøbbel til 5,9 milliarder

Stans og problemer på Goliat førte i fjor til reduserte inntekter fra feltet på 5,9 milliarder kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Produksjonen fra feltet går nå...

Archer sikrer kontrakt i Malaysia

Archer er tildelt en intensjonskontrakt for leveranse av tjenester og utstyr til casing og sementering for en asiatisk operatør til boring av brønner offshore...

FORCE Technology Arctic inspiserer på Aasta Hansteen

Statoil har valgt FORCE Technology Arctic som leverandør av driftsinspeksjon på Aasta Hansteen når denne settes i drift i løpet av året. Fra før av...

Shell tar konseptvalg for Ormen Lange-kompresjon i år

Shell skal innen utgangen av å året velge blant tre konsepter for kompresjon av gass fra Ormen Lange-feltet. Det skriver Upstream. Alternativene som vurderes skal...

– Disse selskapene er fortsatt på kjøperen på norsk sokkel

PwC har analysert transaksjonsaktiviteten på norsk sokkel i 2017 og ser også inn i krystallkulen for årets som kommer. Tendensen fra 2016 der store internasjonale...

Okea må finne partner med boreerfaring for å bygge ut Grevling

Da Repsol trakk seg ut av Grevling-lisensen, overtok Okea som operatør. Selskapets eneste partner i lisensen er Petoro, med en eierandel på 30 prosent. Men...

RIGGNYTT

Wellesley planlegger å bore Kallåsen-prospektet i 925 tidligst 1. mai. Estimert varighet av boreoperasjonen er totalt 72 dager. 33 av disse går til hovedbrønnen, 18 til brønntest og 21 dager til et potensielt sidesteg. De vil bruke Transocean Arctic til jobben. 35/12-6...

PETRO.NO - INNSIKT

Nylig tildelte Statoil reforhandlede langtidskontrakter i ISO-markedet. Kontraktene har en samlet verdi på 7 milliarder kroner og varer 13 år fremover. Er det slike avtaler som gjør at ISO-selskapene holder hjulene i gang og på veien? Eller betyr de stø...

PETRO.NO - OVERSIKT