De har ikke større mål enn å bli 5-10 ansatte i løpet av året. Likevel tror Rig Partner AS på store muligheter i riggmarkedet. - Det finnes et av mylder av ulike selskaper, men ingen kan gjøre alt. Vi har...

LEDIGE STILLINGER

Norsk sokkel oppfattes vanligvis som høykost, men når Molde-bedriften Axess nå leverer sitt beste resultat noensinne, er det først og fremst i utlandet grunnlaget for lønnsomheten er lagt. - Det norske markedet står for 60 prosent av omsetningen vår, mens...
Borr Drilling kjøper konkurrenten Paragon Offshore Limited for totalt 1,8 milliarder kroner. Handelen er ventet fullført i løpet av mars. Paragon er et internasjonalt riggselskap med 32 boreenheter, blant disse Prospector 1 og Prospector 5 som er bygget i henholdsvis...

– Disse selskapene er fortsatt på kjøperen på norsk sokkel

PwC har analysert transaksjonsaktiviteten på norsk sokkel i 2017 og ser også inn i krystallkulen for årets som kommer. Tendensen fra 2016 der store internasjonale...

Okea må finne partner med boreerfaring for å bygge ut Grevling

Da Repsol trakk seg ut av Grevling-lisensen, overtok Okea som operatør. Selskapets eneste partner i lisensen er Petoro, med en eierandel på 30 prosent. Men...

Njord A-kontrakt til Origo Solutions

Origo Solutions har blitt tildelt av Kværner på vegne av Statoil kontrakten for leveranse av brann og gassdeteksjons-utstyr og tjenester til Njord A-plattformen. Leveransen omfatter...

Kjøper oljeblokk i Ghana – vil ha rask utbygging

Aker Energy, som eies 50-50 av Aker ASA og TRG AS, har inngått en avtale om å kjøpe seg inn i en større oljeblokk...

Aker BP fant 30-60 millioner fat ved Alvheim

Aker BP har gjort et funn i Frosk-brønnen nær Alvheim. Foreløpige analyser tyder på at funnet er på mellom 30 og 60 millioner fat oljeekvivalenter....

Vil ha Transocean Arctic på jobb 1. mai

Wellesley planlegger å bore Kallåsen-prospektet i 925 tidligst 1. mai. Estimert varighet av boreoperasjonen er totalt 72 dager. 33 av disse går til hovedbrønnen, 18...

RIGGNYTT

Transocean Leader, som tidligere boret i Norge, har vunnet et nytt oppdrag - men må først fikses. Riggen dro til britisk side i 2015 og har jobbet der siden mai det året. Kontrakten skulle opprinnelig vart til mai 2019. Men Enquest...

PETRO.NO - INNSIKT

Nylig tildelte Statoil reforhandlede langtidskontrakter i ISO-markedet. Kontraktene har en samlet verdi på 7 milliarder kroner og varer 13 år fremover. Er det slike avtaler som gjør at ISO-selskapene holder hjulene i gang og på veien? Eller betyr de stø...

PETRO.NO - OVERSIKT