Leverandørindustrien er sulteforet på nye oppdrag, men det er lys i enden av tunnelen. 

Det er nemlig stor sannsynlighet for at oljeselskapene nok en gang tråkker på gasspedalen innen utgangen av året.

Ifølge opplysninger petro.no sitter på, kan over 10 nye utbyggingsplaner bli levert til myndighetene før vi skriver 2018. Åtte av disse er ganske sikre, og ytterligere én har frist til 16. februar 2018. I tillegg har Statoil søkt om PUD-fritak for et par mindre prosjekter og jobber samtidig med en mulig hurtigutbygging.

Her er lista som bør være lystig lesning for en samlet norsk olje- og gassindustri.

Snorre Expansion
Statoil har droppet planene om en ny plattform på Snorre-feltet og planlegger i stedet Snorre expansion som et gigantisk subseaprosjekt. Prislappen er per i dag på mellom 22 og 25 milliarder kroner. Dette omfatter havbunnsinstallasjoner, modifikasjoner på Snorre A samt brønner. Statoil sikter mot produksjon i 2021, og målet med prosjektet er å hente ut rundt 200 millioner fat ekstra fra feltet. Investeringsbeslutning og innlevering av PUD innen utgangen av 2017.

Johan Castberg
Bygges ut med et flytende produksjonsskip, kombinert med subsea. Prislappen er nå redusert til ned mot 50 milliarder kroner. Investeringsanslag og utbyggingsplan varslet innen utgangen av året.

Njord Future
Plattformen oppgraderes på Stord. Det endelige arbeidsomfanget spikres i løpet av første kvartal. Planen er å styrke understellet, oppgradere plattformen og klargjøre Njord for å ta imot Snilehorn og Pil.

Snilehorn
Knyttes til Njord-feltet. Tidsplanen for Snilehorn-utbyggingen er derfor samkjørt med ombyggingen av plattformen.

Pil & Bue
Bygges ut som en undervannstilknytning til Njord, som er under ombygging på Stord. Prosjektet har initiert FEED-studier. Planen er å passere den endelige investeringsbeslutningen  og levere PUD ved utgangen av året.

Valhall vestflanke
Vestflanken av feltet skal dreneres ved hjelp av en ubemannet plattform knyttet til resten av infrastrukturen på Valhall. Seks av 12 brønnslots er planlagt brukt som produsenter, med mulighet for å gjøre om to av disse til vanninjektorer. Planen er å ta konseptvalg i løpet av første kvartal og ta en investeringsbeslutning innen utgangen av 2017.

Storklakken
Planlegges knyttet til Alvheim FPSO via Vilje. Konseptvalg planlagt i første kvartal 2017 og første olje planlagt i 2020.

Snadd
Subseatilknytning til Skarv FPSO. Fase 1 består av tre subseabrønner knyttet til Skarv A-template. Første gass planlagt i 2020. Konseptvalg i løpet av første kvartal 2017. Investeringsanslag på 10 milliarder kroner totalt, 6 milliarder for første fase.

Skarfjell
Tok nylig konseptvalg, og funnet skal knyttes til Gjøa-plattformen. Eierne har fått frist til februar 2018 med å levere utbyggingsplan, hvilket betyr at denne kan komme på den andre siden av nyttår.

Snefrid Nord
Statoil vurderer en hurtigutbygging av feltet som skal kobles til Aasta Hansteen-plattformen. Ifølge en presentasjon Statoil har holdt for Petroleumstilsynet, vil en rask utvikling av funnet fra 2015 styrke økonomien i Aasta Hansteen-utbyggingen og sørge for at Statoil redusert investeringene ved å utnytte lave priser i leverandørindustrien. Denne kan dog bli skjøvet ut i tid.

I tillegg har Statoil søkt om fritak fra innlevering av nye utbyggingsplaner for de mindre prosjektene Troll Brent B og Sindre Unit.

Forrige artikkelDette er letebrønnene som kommer på norsk sokkel
Neste artikkelNoen med tøffere rigg-video enn dette?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR