I 2017 ble det gjort 11 nye funn på norsk sokkel, seks i Barentshavet, tre i Norskehavet og to i Nordsjøen. 

De samlede ressursene utgjør mellom 24 og 59 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

I Nordsjøen ble det avsluttet 12 letebrønner og gjort to funn.

Albiorix ligger nordøst for Gullfaks‐feltet i Statfjordgruppen og Lundeformasjonen, og Valemon Vest ligger ved Valemon‐feltet i Brentgruppen. Funnene er foreløpig beregnet til henholdsvis 1‐3 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter og 3‐8 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Begge funnene kan settes i produksjon fra nærliggende infrastruktur.

I Norskehavet ble det avsluttet fem brønner. Det ble gjort tre funn.

Det største funnet var Cape Vulture, som foreløpig er beregnet til 3‐13 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med tanke på å bygge det ut via produksjons‐ og lagringsskipet (FPSO) på Norne.

Osprey er et lite gassfunn i Lysingformasjonen. Funnet, som ligger i nærheten av Norne‐feltet, er beregnet til 1‐5 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det ble også gjort et lite gassfunn, Carmen, like nordøst for Heidrun‐feltet. Reservoaret i dette funnet er Åreformasjonen, og størrelsen er beregnet til om lag 1 milliard Sm3 utvinnbar gass.

Alle funnene ligger ganske nært eksisterende infrastruktur.

Det var høy leteaktivitet i Barentshavet i 2017 med 17 avsluttede brønner. Det ble gjort seks funn.

I Filicudi-brønnen ble det påvist et gass‐ og oljefylt reservoar i Nordmela‐ og Tubåenformasjonene. Funnet ligger mellom brønn Alta og Johan Castberg‐feltet, og foreløpig beregning av størrelsen er 5,5‐16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Kayak påviste olje i Koljeformasjonen. Dette funnet åpner for videre utforsking i området innenfor samme letemodell. Foreløpig er størrelsen beregnet til 4‐8 millioner Sm3 utvinnbar olje. Kayak kan knyttes til Johan Castberg‐feltet.

Gemini North er et lite olje‐ og gassfunn. I tillegg til å påvise nye ressurser i Wistingområdet, var det viktig å få mer kunnskap om hva de geofysiske målingene som er utført i området (elektromagnetiske data) betyr sammenlignet med målinger gjort på Wisting‐funnet.

Korpfjell er den første undersøkelsesbrønnen i Barentshavet sørøst etter at området ble åpnet for letevirksomhet i 2013. Dette er også den nordligste undersøkelsesbrønnen som er boret på norsk sokkel. Den ligger i et nytt leteområde med stor avstand til andre brønner, og er derfor et viktig datapunkt. Brønnen påviste gass i Støformasjonen, og størrelsen er beregnet til 6‐ 12 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

I tillegg er det gjort to mindre gassfunn, Blåmann i Hammerfestbassenget og Hufsa, sør på Lopphøgda.


ANNONSE

Mer om årets leteplaner på sokkelen får du på éndagskonferansen Petrolive Exploration i Stavanger 11. april.

Se program og meld deg på her!


Forrige artikkelRiggrush eller riggkrise? Lett å bli forvirret
Neste artikkelIsland Innovator klar for Fogelberg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR