Det går mot en ny byggeboom på norsk sokkel. Og sentralt i de fleste planene står subsea. 

Her er en oversikt over de planlagte undervannsutbyggingene. Trolig blir det levert PUD for samtlige av disse i løpet av de neste to årene:

Fenja (VNG)
Anbefalt utbyggingsløsning er en sekvensiell utbygging der Pil bygges ut først med to havbunnsrammer som kobles opp mot Njord A for prosessering og eksport. Produksjonsstart er planlagt til 2021. VNG og partnerne planlegger å bruke 11,5 milliarder kroner i utbyggingen av feltet, som så langt har vært kjent som Pil & Bue. PUD leveres etter planen innen utgangen av året.

Snorre-utvidelse (Statoil)
Statoil droppet bygging av ny plattform, og gjorde i stedet Snorre-utvidelsen om til et gigantisk subseaprosjekt. Det planlegges installert seks bunnrammer med plass til fire brønner på hver bunnramme knyttet opp mot Snorre A-plattformen. Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner (vann og gass) totalt. Siste investeringsanslag er på mellom 22 og 25 milliarder kroner, og PUD er varslet innlevert innen utgangen av året.

Johan Castberg (Statoil)
Bygges ut med en FPSO kombinert med subsea. Oljereservene produseres via 18 produksjonsbrønner, boret gjennom 10 bunnrammer på havbunnen. I tillegg kommer to  satellittbrønner for injeksjon. Det vil også bli boret 8 vanninjeksjonsbrønner og 4  gassinjeksjonsbrønner, slik at samlet antall brønner blir 30. Statoils investeringsanslag for Johan Castberg-feltet er nå på 49 milliarder kroner, og PUD er planlagt innlevert innen utgangen av året.

Snadd fase 1 (Aker BP)
Aker BP bygger ut Snadd-feltet som en subseatilknytning til Skarv-skipet. Eierne legger opp til en utbygging i to faser, der første fase vil bestå av tre subseabrønner tilknyttet Skarv FPSO – to nye brønner i Snadd Sør og en ny brønn i Snadd Nord. Fase 1 inkluderer også eksisterende testbrønn som allerede produserer til produksjonsskipet. Investeringsanslaget for den første fasen av utbyggingen er på 6 milliarder kroner. Totalt representerer utbyggingen av Snadd en investering på cirka 10 milliarder kroner. Planen er å levere PUD innen utgangen av året.

Snefrid Nord (Statoil)
Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut gassfunnet Snefrid Nord ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Funnet, som etter planen skal starte produksjonen seint i 2019, blir knyttet opp til Aasta Hansteen. Et tillegg til plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet ble levert nylig. Funnet bygges ut med én brønn i en havbunnsramme med én brønnslisse. De totale investeringene er på om lag 1,2 milliarder kroner.

Storklakken (Aker BP)
Funnet skal etter planen bygges ut som en subseatilknytning til Alvheim FPSO, og utbyggingsplan er varslet innlevert innen utgangen av året. Aker BP var tvunget til å selge deler av Storklakken-lisensen. Selskapet eide nemlig 100 prosent, og det ville ikke Olje- og energidepartementet godta. Polske PgNiG kjøpte derfor 35 prosent tidligere i år.

Skarfjell (Wintershall)
Skarfjell vil bli koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon. Eierne har fått frist med å levere inn utbyggingsplan i februar 2018. Basisalternativet er basert på standard brønndesign, og innebærer boring av fire produksjonsbrønner for olje og tre vanninjeksjonsbrønner,fordelt på to boresenter.

Luno II (Lundin)
Subsea vurderes opp mot en ubemannet brønnhodeplattform knyttet til Edvard Grieg som utbyggingsløsning. Lundin utsatte nylig milepælen DG2 fra 2. kvartal til 3. kvartal. Konseptvalg vil trolig bli tatt samtidig.

Fogelberg (Centrica)
Eierne har valgt en subseatilknytning til Åsgard B-plattformen for utbyggingen av sitt Fogelberg-funn. Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner, og ett boresenter er det foretrukne alternativet, dette for å minimere oppkoblingskostnadene og for å unngå flytting av riggen. Investeringene for utbyggingen er tidligere anslått til å bli mellom 7 og 11 milliarder kroner. Fristen for å levere utbyggingsplan er 30. juni 2019.

Troll Future (Statoil)
Partnerskapet har valgt undervannsutbygging som knyttes opp til Troll A-plattformen som konsept for Troll fase 3. Selskapet planlegger en beslutning om videreføring (DG2) senere i år.   Undervannskonseptet innebærer bygging av undervanns brønnrammer, boring av  produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.

Askeladd, Snøhvit (Statoil)
Neste utbyggingstrinn for Hammerfest LNG. Subsea knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Konseptvalg er varslet innen utgangen av året, og oppstart forventet til 2020/2021. Denne utbyggingen vil bidra til full kapasitetsutnyttelse på Hammerfest LNG. Utbyggingen inngår allerede i  plan for utbygging og drift av Snøhvit.

Garantiana (Total)
Selv om Total fortsatt vurderer en selvstendig utbygging, er en subseatilknytning til Knarr, Visund eller Gullfaks mest sannsynlige løsninger. Anbefalt borekonsept på Garantianafeltet innebærer boring av 3 produksjonsbrønner og 3 vanninjeksjonsbrønner. Investeringsanslaget for prosjektet er per i dag på mellom 5 og 10 milliarder kroner, og PUD er planlagt innlevert i løpet av 2018.

Brasse (Faroe)
Brasse-funnet ligger cirka 13 km sørøst for Osberg feltsenteret og 13 km sør for Brage-feltet. Alt tyder på at funnet er kommersielt og at det vil bli levert en utbyggingsplan i løpet av de neste to årene. Faroe Petroleum meldte seg nylig svært fornøyd med resultatene av en brønntest. Etter avgrensning er Brasse anslått å inneholde utvinnbare ressurser på mellom 56 og 92 millioner fat oljeekvvialenter.

Smørbukk Nord (Statoil)
Eierne vurderer å bygge ut Smørbukk Nord-funnet som en subseabrønn knyttet til Åsgard B. Selskapet anslår investeringene til å bli på 1,45 milliarder kroner, hvorav 550 millioner kroner er relatert til boring og komplettering av brønnen. Statoil har søkt myndighetene om fritak fra å levere utbyggingsplan for funnet.

Kilder: Oljedirektoratet (npd.no), oljeselskapenes presentasjoner, rapporter og dialog med myndighetene, konsekvensutredninger, Petro.no. 

Forrige artikkelHan er ny konsernsjef i Hydrawell
Neste artikkelBer om utsatt frist for fjerning av Jotun B

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR