4Subsea overvåker Maria-brønnene

4Subsea har sikret to avtaler på kort tid. Den ene er med Odfjell Drilling, den andre med Statoil.

Odfjell-avtalen gjelder monitorering av brønnoperasjoner de neste 12-18 månedene på Maria-feltet hvor Deepsea Stavanger skal bore.

Kontrakten omfatter overvåking av seks brønner, med opsjon på ytterligere to brønner.

Samtidig har 4Subsea inngått en Master Service Agreement med Statoil. Denne gjelder strukturell integritet på faste og flytende offshore-installasjoner.

Avtalen innebærer at 4Subsea leverer tjenester relatert til en rekke ulike områder.

I tillegg skal de jobbe sammen med Statoil på forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til forbedrede operasjoner innen både olje og gass og nye konsepter for offshore vindturbiner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR