Omstillingen næringslivet er inne i, krever fornyelse og innovasjon. Forskningsrådet utlyser nå penger til prosjekter som kan bidra til omstilling av leverandører til petroleums- og maritim sektor. Kilde: Norsk Industri

– Vi trenger flere ben å stå på. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å tenke nytt, sier næringsminister Monica Mæland.

Omstillingspengene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som en prøveordning fra 2016 innenfor Forskningsrådets største næringsrettede program, BIA. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats.

I 2016 skal pengene gis til bedrifter som er leverandører til petroleums- og maritim sektor. Utlysningen åpner for prosjekter som dreier seg om omstilling rettet mot nye markeder ved bruk av bedriftenes kjerneteknologi.

Bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri(foto. arkiv)
Bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri(foto. arkiv)

– Dette er et målrettet og godt tiltak for å stimulere til raskere omstilling og jakt på nye markeder for kompetansen og teknologiene som leverandørindustri innenfor petroleum- og maritim industri besitter. Det er et stort potensiale i å dele og videreutvikle teknologier på tvers av bransjer og næringer. Støtte til å gjennomføre slike prosjekter kan være avgjørende for at disse gjennomføres og blir vellykkede, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelRapp Bomek starter Johan Sverdrup produksjon
Neste artikkelRNNP: Sikkerheten går i feil retning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR