Statoil
Gina Krog
2. juli
I fbm en prosessforstyrrelse observerte områdeoperatør at det oppstod en mindre olje/kondensatlekkasje fra ESV ventilen på 2’nd trinn separator. Operatøren meldte inn til SKR som iverksatte NAS 2 manuelt. Lekkasje punkt var utilstrekkelig tildratt bleed plugg på ventil. Det utføres nå en sjekk av andre sammenlignbare bleed ventiler på anlegget før oppstart. Lekkasjen er estimert til mindre en 0,1 kg/s og i kortvarig tidsrom,ca 22 sek.

Lundin
Edvard Grieg/Rowan Viking
26. juni
Person kontaktet helserådgiver på grunn av irritasjon i øyet. Det kom fra at IP hadde fått en liten spray av kjølevæske i øyet tre dager tidligere. Skylling med vann ble utført av IP umiddelbart etter hendelsen, men irritasjon oppstod over tid. Kloramfenikol 100 mg/g (reseptpliktig) krem ble administrert etter henvisning fra lege.

Statoil
Visund/Normand Ferking
2. juli
On ankerhandling vesell Normand Ferking, the Night Cook was making bread in the dough-mixing machine. To get the flour down into the mixing machine, she decided to use a spatula to push the flour into the mixer, while the mixer was moving. The spatula got caught in the machine and twisted the hand and fingers around. The middle index finger on the right hand was twisted badly, and most likely out of joint. In the beginning the cook could not feel any pain, after a short while it swelled up and it was very clear, looking at the hand, that the finger was not really in the right position. As there is no Medic onboard the vessel Normand Ferking, the Statoil Vessel Rep decided to contact the Visund Medic. After several discussions with him, via Skype video, it was decided to try to reposition the finger, aided by the Visund Medic. This was not really successful and a SAR helicopter was requisitioned. Leaving the finger in the position it was until the offshore operation was completed, was not really an option as it could have caused permanent damage to the finger.

Statoil
Statfjord B
26. juni
Ca kl 17.20 gikk generell alarm på Statfjord B ettersom det kom inn en feilalarm på utløsning av sprinkleranlegg i kjøkkenprosjektet. Personell uten beredskapsoppgaver mønstret til alternativ mønstringsstasjon og innsatslag mønstret iht instruks. Det ble raskt avklart at det ikke var indikasjon på varme, røyk eller brann i området. Personell ble demobilisert etter vi hadde POB kontroll.

Statoil
Troll/COSL Promoter
1. juli
Generell alarm utløst på boreriggen COSL Promoter:
-Fuktighet (etter vasking i området) i lokal utløserknapp gjorde at Watermist i thruster rom #1 ble utløst.
-Vanntåke utløste optiske røykdetektorer i området og F&G systemet trigget alarm og PA-melding.
19:29 Watermist utløst thruster rom 1.
19:30 Prewarning røyksensor thruster rom 1.
19:31 Røyksensor aktivert thruster rom 1.
19:32 2 røyksensorer aktivert thruster rom 1. (confirmed fire)
19:32 GA alarm og PA.
19:37 Situasjonen avklart.

Statoil
Troll B
1. juli
I forbindelse med planlagt kutting og fjerning av subsea strømningsrør på brønn H-2, ble det foretatt en operasjon for å sørge for gjennomspyling med sjøvann før kutting. Det aktuelle strømningsrøret var på forhånd inhibitert med metanol. Tilbakespylingen skulle foretas ved å senke trykket i produksjonslinjen, for deretter å suge inn vann gjennom H-2 strømningsrør mot produksjonslinjen. Som følge av uoverensstemmelse mellom faktisk ventilposisjon på havbunnen og ventilposisjon vist på skjerm i kontrollrom, ble strømningsrør åpnet mot testlinje og metanolen fortrengt ut av den åpne rørenden på strømningsrøret. Operasjonen ble stoppet da trykktransmittere på linjene ikke viste forventede verdier. Beredskapsfartøyet Esvagt Bergen ble umiddelbart tilkalt til aktuell lokasjon. Det var ingen visuell observasjon av olje på overflaten, og heller ingen deteksjon på oljeradar eller infrarødt kamera. Bilder fra ROV bekrefter at det kun var metanol som kom ut av røret. Utslippsmengden er beregnet til ca 70 m3. Operasjonen ble gjenopptatt senere samme døgn, og kutting av strømningsrøret ble fullført i henhold til planlagt program. Hendelsen er registrert i Synergi og følges opp med tiltak.

Statoil
Songa Enabler
4. juli
H2S alarm- Feil på Gas sensor
Kl 0710 Giftig gass alarm utløst, personell beordret til å mønstre ihht alarminstruks.
Kl 0714 Bekreftelse av sensor 811.AS F033 105 ( H2S sensor) i brønn-test område lå over alarmgrensen og dermed gav giftig gas alarm, dette ihht Brann og gass filosofi.
Kl 0717 Full POB.
Kl 0720 Søke lag med pusteluft sett går inn i aktuelt område med manuell gassmåling- ingen. H2S gass målt.
Kl 0720 En konkluderer med feil på gas sensor 811.AS F033 105 ( H2S sensor)
Kl 0720 Normaliseringsfase, PA melding om at normalt arbeide kan gjenopptas.
Tilleggsinformasjon: Der foregikk ikke brønn testing / eller var innmontert brønn test utstyr I aktuelt område hvor sensor ble utløst. Etter hendelsen ble Sensor 811.AS F033 105 re-kalibret av teknisk personell og tilbake satt i normal drift.

Statoil
Visund
4. juli

Dekksoperatør skulle frakte noe gods på en liten tralle til landingsområde på pipedekk (LD 2). Ved åpningen inn til LD 2 dekk, over gul-stripe, lå det en fødeslange som gikk til midlertidig kloreringspumpe som var plassert ved babord rekkverk. Slangen var beskyttet med metallokk, som operatør måtte flytte litt på for å kunne kjøre inn tralle. Etter at alt var tilrettelagt og operatør skulle flytte tralle, hørte han ett lite smell og følte at han ble truffet i brystet og ansiktet av væske – han visste ikke hva dette var. Det viste seg at det var en nippel på pumpen som knakk I det IP passerte unit ca 2 m unna. Operatøren gikk umiddelbart til skyllestasjon ca 20 m vekk og startet skylling mens han gikk mot hospitalet og varslet medarbeidere. Sykepleier tok over etter ca 5 min fra hendelse. IP var blitt eksponert for hypokloritt (MB 549). Skylling fortsatte utover natten i samråd med lege. Foreløpig kontroll, i dag, ser bra ut. IP blir sendt til øyenklinikken på Haukeland sykehus for kontroll i dag.

ExxonMobil
Jotun B
6. juli
En gassdetektor i container lokalisert på rørdekk utløste mønstringsalarm automatisk. Mønstring ble startet, men ble avsluttet basert på utsjekk av området. Ingen spor av gass i området. Feilsøking er iverksatt.

Shell
Nyhamna
4. juli
3 militær helikoptere fløy over Nyhamna tirsdag 4 Juli 2017 (antatt ifbm NATO øving) innenfor flyforbuds sonen (600m). Norske Shell security avdeling har vært i dialog med Luftfartstilsynet for videre varsling inn mot forsvaret.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelForlenger kontrakten til Leiv Eiriksson for å bore Børselv
Neste artikkelAker BP dropper rettssak om Sverdrup-andeler

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR