Ved årsskiftet var det 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut.

De fleste ligger i Nordsjøen, og de største ligger i Barentshavet. Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner Sm3, tilsvarende 4,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Det skriver Oljedirektoratet i en ny ressursrapport.

I tillegg kan nær 850 millioner Sm3 o.e. produseres gjennom tiltak for økt utvinning, like mye som den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. Dette forutsetter at selskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.

Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass. Gjennom å bruke avanserte metoder for økt utvinning (EOR), kan det utvinnes i størrelsesorden 320 – 860 millioner Sm3 olje.

Dessuten er det betydelige mengder olje og gass i tette reservoarer som kan utvinnes ved å ta i bruk ny teknologi.

– Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene». Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Forrige artikkelInvesterer 11,5 milliarder kroner i Fenja-utbyggingen
Neste artikkelKlart for spennende Statoil-brønn i nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR