Ptil har ført tilsyn med Eni Norge og deres styring av beredskap på Goliat FPSO. Tilsynet inkluderte også en oppfølging av gransking og tidligere gjennomførte tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning. I tilsynet ble det identifisert avvik fra regelverket når det gjelder...

LEDIGE STILLINGER

Annonse:

Equinor ser på muligheten for å samordne utbyggingene av to funn, Mikkel Sør og Flyndretind, i Norskehavet. Samtidig søker selskapet om to års utsettelse av fristen for innlevering av utbyggingsplaner for de to funnene, fra 1. desember 2018 til 1....
Equinor får en bot på 5 millioner kroner etter ulykken der en utplassert skoleelv pustet inn giftgass og ble kritisk skadet ved Stureterminalen i Øygarden i 2016. Det skriver Bergens Tidende. – Beløpets størrelse gir et tydelig signal om at dette...

PETRO.NO - OVERSIKT

Maersk Invincible skal bore og være flotell på Valhall

Ptil har gitt Aker BP samtykke til bruk av Maersk Invincible på Valhall Flanke Nord og Valhall Flanke Sør. Samtykket gjelder bruk av Maersk Invincible...

Equinor fornyer kontrakt med Sharecat Solutions

Equinor har tildelt Sharecat Solutions en fornyet kontrakt for materialkoding og -tjenester. Denne 2-årskontrakten inkluderer opsjon for 2 x 1 års utvidelse og trer i...

Sigrun-funnet vokser – vurderes bygget ut mot Gudrun

Equinor har avsluttet avgrensingsbrønn 15/3-11 på olje- og gassfunnet Sigrun, om lag 10 kilometer sørøst for Gudrun-feltet i Nordsjøen. Hensikten med brønnen var å avgrense...

Dette var uhellene på sokkelen i uke 27

Equinor Hammerfest LNG 30. juni I forbindelse med setting av ventil & blindingsliste ble person utsatt for søl av lut på venstre legg, i et område som...

Pandion overtar ti prosent av letelisens fra Wintershall

Pandion Energy har inngått en avtale med Wintershall om å overta ti prosent av lisens 820S i Norskehavet. - Dette er den første lisensen...

Tekniske problemer hemmet oljeproduksjonen

Oljeproduksjonen på norsk sokkel for juli landet bak prognosene. Ifølge tall fra Oljedirektoratet var ble produksjonen 2,5 prosent bak direktoratets prognose for juli. - Den viktigste...

RIGGNYTT

Equinor utvider arbeidsprogrammet til riggen Transocean Spitsbergen med to ekstra letebrønner i området ved Utsirahøyden. Begge prospektene, Klaff og Pabow, skal etter planen undersøkes i 4. kvartal i år. Klaff-brønnen er lokalisert i lisens 502, sørvest for Johan Sverdrup og...

PETRO.NO - INNSIKT

Et år etter det forrige store riggoppkjøpet på norsk sokkel, er tiden moden for neste store transaksjon. Og handelen kan skje raskt. Bakgrunnsartikkel av John Økland, Petro.no Denne uken er det nøyaktig et år siden det ble kjent at Transocean kjøpte...