å bore i Arktis er opptil fire ganger så kostbart som å bore i Nordsjøen, konkluderer et studentprosjekt i regi av DNV.

I prosjektet har ti studenter med ulik studiebakgrunn jobbet målrettet med et konsept for hvordan man kan bore året rundt i de krevende forholdene som råder rundt østkysten av Grønland, skriver DNV i en pressemelding.

En forutsetning for konseptaet, som studentene har kalt Allu, har vært at risikonivået for slik boring skal være likt det man finner i Nordsjøen. Blant annet foreslår studentene hvordan man bør gå frem for å utvikle nye metoder og teknologiske løsninger, samt hvordan man kan tilpasse eksisterende standarder, teknologi, kommunikasjonssystemer, fartøy og HMS-system til rådende omstendigheter.

Firegangen, men kan bli billigere

Beregninger studentene har gjort viser at kostnadene knyttet til boring i Arktis er omtrent fire ganger så høye som kostnaden ved boring i Nordsjøen – hvis risikonivået skal være tilnærmet likt. Det pekes imidlertid på at faktorer som skalafordeling og nye innovative teknologier kan bidra til at man i fremtiden skal kunne redusere disse kostnadene.

Om man i tillegg også skaffer seg sikker og god data om størrelsen på petroleumsfeltene i arktiske områder, vil beslutningstakere bli i bedre stand til å vurdere hvorvidt man bør satse på boring i Arktisk, skriver DNV.

– Viser at det er mulig

– Vi vet at verden trenger mer energi. Og vi vet at mye av denne energien befinner seg i ugjestmilde områder av verden. Dette er komplekse problemstillinger som verdens fremste forskere, vitenskapsmenn og ingeniører bruker svært mye tid og ressurser på. Jeg er derfor imponert over hva disse ti studentene har greid å sette seg inn i i løpet av sju korte uker, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV i pressemeldingen.

– Og selv om deres beregninger viser at kostnadene ved boring i Arktis er store sammenlignet med Nordsjøen, tror jeg deres konsept viste oss at det er mulig å drive sikker og bærekraftig boring i disse områdene på sikt. Dette konseptet kan være et viktig bidrag inn i den globale debatten knyttet til problemstillingen rundt befolkningsvekst og energi, sier Madsen videre.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR