Aak AS har inngått en kontrakt med Statoil for utskiftning av Flaretip på Mongstad-anlegget., CEO Torgeir Nærø i Aak. (Foto: Aak)

Arbeidet skal utføres i forbindelse med en planlagt vedlikeholdstans i september 2014, og omfatter både planlegging, prefabrikasjon samt Installasjons og modifikasjons arbeid.

Aak AS skal levere planlegging, demontering og utløft av den gamle fakkelen. Samt innløft og montering av ny fakkel med påfølgende modifikasjoner og integrasjon mot eksiterende struktur. Kontakten omfatter også innkjøp, prefabrikasjon og installasjon en 14″ surgasslinje.

– Kontrakten med Statoil Mongstad har stor betydning for Aakss videre satsing innenfor mindre EPCI oppdrag og prosjektet vil bli ledet fra vårt kontor i Bergen, mens prefabrikasjonen vil bli utført ved vårt verksted på Vestbase i Kristiansund, sier Stig Daniel Løfsnæs, Salgs- og markeds direktør i Aak.

Planleggingsfasen av oppdraget starter umiddelbart, mens levering av 14″ surgasslinjen er satt til april 2014. Selve installasjonen og nødvendige modifikasjoner blir utført i et kort tidsvindu under den planlagte vedlikeholdstansen i september 2014

– Dette er en meget viktig kontrakt for oss. Aak har arbeidet med dette fagfeltet over meget lang tid og har opparbeidet gode systemer samt solid basiskompetanse i organisasjonen innen alle faser av dette arbeidet. Vi er stolte over å bli valgt av Statoil til en såpass erfaringsbasert og krevende oppgave. Vi gleder oss til å ta fatt, sier Torgeir Nærø, administrerende direktør i Aak.