Konserndirektør for Utvikling og produksjon i Statoil, Øystein Michelsen, overleverer PUD for Aasta Hansteen og PAD for Polarled til Ola Borten Moe i ettermiddag.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mottar i dag to betydelige ”leveranser” fra Statoil og partnere; Plan for utvikling og drift av Aasta Hansteen i Norskehavet, samt Plan for anlegg og drift for Polarled.

Overrekkelsen finner sted på Majorstuen i Oslo i ettermiddag.

Verdens største
Aasta Hansteen er en bemerkelsesverdig utbygging i seg selv, av flere årsaker. Blant annet er det en dypvannsdebut, lokalisert på 1300 meters vanndyp i Norskehavet. Utbyggingsløsningen er også bemerkelsesverdig, da verdens største SPAR-plattform kommer til å bli tatt i bruk.

Feltet er estimert å inneholde 47 milliarder standard kubikkmeter gass (utvvinbart).

Ny gassinfrastruktur
Men det som kanskje gjør Aasta Hansteen helt spesiell, og som vil ha mye å si i nordområdene er at utbyggingen utløser ny infrastruktur for gass i Norskehavet. Til nå har dette stort sett blitt omtalt som NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure), men har blitt omdøpt til Polarled. Plan for anlegg og drift blir som nevnt også overlevert i dag.

Polarled omfatter en 500 km rørledning fra feltet Aasta Hanteen til Nyhamna med mulig oppkobling for Linnorm (dersom dette blir realisert) og Zidane, og med oppkobling mot rørledningen Åsgard Transport. I tillegg omfatter NSGI kapasitetsutvidelser og tekniske løsninger ved prosessanlegget i Nyhamna.

Prislappen på Aasta Hansteen og Polarled skal ligge på henholdsvis 32 og 15 milliarder kroner.

Partnere på Aasta Hansteen er Statoil (75 prosent), Exxon Mobil E&P AS (15) og ConocoPhillips (10).

Forrige artikkelSelger Bergen Group Halsnøy
Neste artikkelFlere kontrakter til DOF Subsea

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR