ABB varsler at de planlegger å redusere bemanningen innen olje- og gassvirksomheten i Norge med inntil 120 årsverk.

ABB i Norge må gjøre ytterligere kapasitetstilpasninger på grunn av lavere aktivitetsnivå i markedet, ifølge en melding fra selskapet.

De ansatte innen enheten Olje, gass og kjemi ble torsdag 2. juni informert om at ABB i Norge planlegger å redusere bemanningen med inntil 120 årsverk.

– Vi beklager at vi nok en gang må gå til de ansatte med et så dystert budskap. Nedbemanninger er belastende for hele selskapet og spesielt dramatisk for de som rammes direkte, men noen ganger er det dessverre helt nødvendig. Vi er i konstruktiv dialog med fagforeningene og opptatte av å ta vare på de ansatte på en best mulig måte, sier administrerende direktør Steffen Waal.

Kapasitetstilpasningen kommer i tillegg til den som ble annonsert for hele ABB i Norge høsten 2015. Denne gangen er det bare olje- og gassvirksomheten som rammes, og reduksjonene vil kunne berøre alle kontorer, yrkesgrupper og nivåer innenfor denne enheten.

– Vi gjør alltid det vi kan for å unngå å ta i bruk et virkemiddel som nedbemanning, men nå er det en nødvendig tilpasning til markedet og et av flere tiltak for å sikre sunn drift også i fremtiden. Uten kapasitetstilpasningene i fjor hadde situasjonen vært enda mer dramatisk i dag, sier Waal.

ABB i Norge har olje- og gassrelaterte industrier som sitt aller største marked. Vedvarende lav oljepris og påfølgende nedgang i investeringsnivået rammer bredt.

– Vi opplever det samme som alle andre, betydelig lavere aktivitet i olje- og gassindustrien enn det vi er bemannet for. Vi ser heller ikke en vesentlig aktivitetsøkning på kort eller mellomlang sikt, sier Waal.

– Samtidig skal vi ikke glemme at flere deler av virksomheten vår går meget godt og øker bemanningen. Det skal vi la oss inspirere av og fortsette å utvikle videre, avslutter han.

Forrige artikkelNAV: Liten økning i ledigheten i mai
Neste artikkelGE Oil & Gas tildelt Sverdrup-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR