Fylkesmannen i Rogaland mener AF Decom bryter tillatelsen når selskapet lagrer gammelt oljeutstyr på lekter i Vats. I neste uke må selskapet også møte i retten, saksøkt for opptil 100 millioner kroner.

Det er Miljøvernforbundet i Vats som har klaget saken inn for myndighetene. I sitt svar skriver fylkesmannen i Rogaland at avfallet skal raskest mulig opp på kaien. Ifølge tillatelsen skal også regnvann renses, refererer NRK.

Ifølge orienteringen fylkesmannen har fått av AF Decom har ikke lagringen ført til utslipp til sjø, og seniorrådgiver Evy Lærdal i AF Decom sier til NRK at selskapet vil forholde seg til svaret fra fylkesmannens milijøvernavdeling.

Konflikten med fylkesmannen kan likevel se lettere ut å løse enn konflikten med nabo på kaien i Vindafjord, Raunes Fiskefarm. Neste uke møtes partene i retten. Torskeoppdretterne krever ifølge Aftenbladet Energi inntil 100 millioner kroner i erstatning.

– Raunes Fiskefarm er blitt trengt bort både fra sjø og land ettersom AF Decom stadig utvider, sier advokat Halfdan Mellbye, som legger til at risting i samarbeid med undersjøisk sprengningsarbeid og utslipp av steinstøv skal ha gjort driften for fiskeoppdretterne umulig.

Selskapet har kalkulert at det vil koste 47 millioner kroner å flytte anlegget til en annen fjord, noe AF Decom mener er at altfor høyt beløp i forhold til de bokførte verdiene i selskapet.

Haugaland tingrett har satt av syv dager til saken.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR