Agility Subsea Fabrication (ASF) reduserer bemanningen med 36 medarbeidere i Tønsberg og Langesund.,Agility Subsea Fabrication (ASF) har de siste 9 månedene erfart at markedet for subseaprodukter har blitt svakere og noe mer varierende enn tilfellet har vært de siste årene. Ifølge selskapet vil denne trenden vil vedvare i 2014. Markedet er forventet å bli gradvis bedre fra 2015.

Ledelsen i Agility Subsea Fabrication har gjennom høsten arbeidet for å møte situasjonen i markedet. De har kommet frem til at det er nødvendig å foreta tilpasninger i organisasjonen for å skape en kostnadseffektiv drift og sikre konkurranseevnen både på kort og lengre sikt.

Styret i Agility Group har derfor fattet et vedtak om å gjennomføre en bemanningsreduksjon på tilsammen 36 stillinger ved sine verksteder i Tønsberg og Langesund. Bemanningen vil totalt bli redusert fra 289 til 253 ansatte og vil berøre både administrative ressurser (10) og operatører (26). Tønsberg og Langesund vil bli tilnærmet likt belastet av bemanningsreduksjonene.

Ledelsen i Agility Subsea Fabrication har arbeidet tett sammen med de tillitsvalgte ved de to lokasjonene i denne prosessen, og det er en omforent forståelse for at oppsigelser ikke er til å unngå i denne situasjonen. Gjennomføringen av oppsigelsene vil skje i samarbeid med de tillitsvalgte og vil finne sted i løpet av januar måned.

Agility Subsea Fabrication har over tid arbeidet med forutsetningene for en optimal drift. Det ble i 2013 besluttet å bygge opp et nytt moderne anlegg for subsea fabrication ved Røra i Skien kommune. Dette anlegget er planlagt ferdig innen utløpet av mai i 2014. Fabrikken på Røra vil ifølge selskapet danne en solid basis for en bedre konkurranseevne og et godt grunnlag for lønnsom vekst over tid. Anleggsarbeidene går etter planen og vil ferdigstilles innenfor de fastsatte tidsfristene.

Forrige artikkelSlik skal Maria bygges ut
Neste artikkelParat leverer kjeleanlegg til Polen-verft

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR