Tildelt brønnstyringskontrakt av OMV Norge., – OMV har en svært spennende portefølje av brønner fremover, sier Sjur Talstad. (Foto: AGR)

Kontrakten omfatter også leveranse av andre bore- og brønn-ingeniørtjenester for komplett brønnkonstruksjon.

Kontrakten er på tre år med mulighet for ytterligere to år .

AGR har tidligere jobbet med OMV på norsk sokkel, og levert to brønnstyringsprosjekter. Den første, Chamonix , ble boret med riggen «Borgland Dolphin.»

Den andre var Norges nordligste brønner, Wisting og Wisting Alternative i Barentshavet, med hjelp av «Leiv Eiriksson.» Wisting-brønnene hadde både miljø-, operasjonelle og logistiske utfordringer knyttet til lokasjon og grunt reservoar.

– Vi er svært glade for å ytterligere utvide vårt samarbeid med OMV og støtte operatøren i deres kontinuerlige vekst i Norge. OMV har en svært spennende portefølje av brønner fremover, sier Sjur Talstad, AGR konserndirektør for Norge og Russland.

AGR boret 15 prosent av alle letebrønne rpå norsk sokkel i 2013, og på verdensbasis har selskapet levert mer enn 500 brønner; et gjennomsnitt på én brønn spuddet hver 10 dag siden 2000.

Ifølge selskapet har AGR erfaring med å bore i en rekke miljøer, inkludert HPHT, dypvanns- og ultradypvannsboring, drift på avsidesliggende lokasjoner, og i miljøsensitive områder.