AGR skal bore letebrønner for RWE Dea i Titan-området i Nordsjøen., (Foto: AGR)

I henhold til avtalen med operatøren RWE Dea Norge vil AGR levere Well Delivery leveranse, som omfatter planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjektet. To brønner skal være på plass i 2014 ved hjelp av «Leiv Eiriksson.»

Titan -feltet ligger i blokk 36/9 på norsk del i Nordsjøen, på 360–370 meters dybde. RWE Dea Norge boret det første lovende olje og gass-funnet i produksjonstillatelse 420 i 2010.

– Vi er veldig fornøyd med å ha blitt valgt til å utføre disse prosjektene for RWE Dea Norge, som vi har samarbeidet med på en rekke vellykkede boreprosjekter. Vi ser frem til å forsette samarbeidet for å levere disse viktige prosjektene, sier AGRs EVP Norge & Russland Sjur Talstad.

– Modellen til AGR Well Management gir verdi til våre kunder på komplekse prosjekter ved å levere kontinuitet i totalgjennomføring og sikre erfaringsoverføring, fleksibilitet, omfattende teknisk kunnskap, tilgang til ressurser samt forbedrede HMS-resultater, sier han.

AGR har omfattende erfaring fra tidligere arbeid på «Leiv Eiriksson», og nylig har selskapet levert to brønner i Barentshavet ved bruk av riggen. AGR opererte også «Leiv Eiriksson» for 12 måneder i en dypvanns borekampanje for flere kunder og med flere brønner utenfor Falklandsøyene i 2012.

Nylig leverte AGR en vellykket wildcat HPHT-brønn for RWE Dea Norge i et miljømessig sensitivt område i den sentrale delen av Norskhavet. Basert på offentlig informasjon ble brønnen registrert som den syvende dypeste i Norsk olje og gass-borehistorie. Den ble også den nest varmeste brønnen som noen gang har blitt boret på norsk sokkel.