Statoil signerer i dag på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet en kontrakt med Aibel for bygging av dekket til boreplattformen på feltet.

Kontraktsverdien er i overkant av åtte milliarder kroner, ifølge Statoil.

Avtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til boreplattformen. Ingeniørarbeidet vil foregå ved Aibels kontor i Asker. Plattformdekket skal fabrikkeres ved Aibels verft i Thailand og Haugesund og ved Nymo i Grimstad.

Bruker Aibels verft i Haugesund

Plattformdekket til boreplattformen vil bestå av tre moduler. Aibel skal bygge den største modulen, hoveddekket (MSF), ved selskapets verft i Thailand. Borestøttemodulen (DSM), som er den nest største, vil bli bygd ved selskapets verft i Haugesund. Den siste modulen, boreenheten (DES), skal bygges hos samarbeidspartner Nymo i Grimstad. Høsten 2017 starter arbeidet med å sammenstille de tre modulene. Dette vil skje ved selskapets verft i Haugesund. Den ferdige plattformen skal overleveres til Statoil i andre kvartal 2018.

– Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel og vil være en bærebjelke for norsk industri og verdiskaping i hele feltets levetid. På vegne av partnerskapet ser vi fram til et godt og nært samarbeid med Aibel for å sikre en sikker og effektiv leveranse av dette prosjektet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

– Vi har jobbet målrettet for å redusere kostnader og sikre kostnadseffektiv leveranse og gjennomføring. Det er derfor gledelig å se at norske leverandører har forbedret konkurransekraften.

Blir én av fire plattformer

– Boreplattformen er en av de fire plattformene i det planlagte feltsenteret, og det er et komplekst og utfordrende prosjekt i seg selv. For og lykkes er vi avhengig av kompetente leverandører i alle ledd, og Aibel vant oppdraget i et marked preget av sterk konkurranse, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Investeringskostnadene for fullfeltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner (2015 kroner) med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en bolig-, en bore-, en stigerør- og en prosessplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. Plattformene knyttes sammen med gangbroer.

Oppstart i 2019

Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent. På platå vil feltet stå for om lag 40 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel. Planlagt oppstart er sent 2019.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Denne kontraktstildelingen tar forbehold om godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.

Forrige artikkelNorge frykter felles EU-innkjøp av gass
Neste artikkelNy whisky–kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR