Aibel og Brødrene Langset vil gå inn i Hammerfest Maritime Service som majoritetsaksjonær. Slik vil selskapene skape en solid leverandør til olje- og gassindustrien i nord.

Aibel er allerede etablert i Hammerfest, men ønsker ifølge en pressemelding fra Langset-konsernet og Aibel å etablere en sterk lokal leverandør med lokalt ansatte i Hammerfest.

øNSKER AIBEL VELKOMMEN: Hammerfestordfører
Alf E. Jakobsen. (Foto: HAMMERFEST KOMMUNE)

– Aibel er allerede etablert i Hammerfest med eget ingeniørkontor med lokalt ansatte og vi ønsker flere sterke lokale samarbeidspartnere som kan være med på å utvikle denne regionen videre inn mot behovene fra Snøhvit og fremtidige utbygginger i Barentsregionen, sier administrerende direktør i Aibel, Jan Skogseth, i pressemeldingen.

Hammerfest Maritime Service (HMS) er et skipsreparasjonsverksted som har vært i drift på Fuglenes siden 1947. Verkstedet har vært servicepartner ved utbyggingen av Melkøya, og selskapet ser positivt for mulighetene for å satse sammen med Langset og Aibel.

– De ressursene disse tre selskapene representerer, utfyller hverandre godt og vil etter vår mening skape en slagkraftig industrienhet i Hammerfest som er godt rustet til å ta de utfordringene olje- og gassindustrien krever, sier styreleder i Fuglenes Industripark AS og daglig leder i HMS, Espen Kinn.

Jan Skogseth understreker at Aibels investeringer i nord på ingen som helst måte er veldedighet.

– Lokal tilstedeværelse er viktig for å oppnå et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv og for å skape lokale arbeidsplasser og lokalt engasjement. I tillegg vil økt lokal tilstedeværelse kunne spare både reise og transportkostnader for bedriftene, samt bidra aktivt til mer miljøbevissthet rundt dette, legger han til.

Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest, og ønsker Aibels satsing i Hammerfest velkommen.

– Det er en sentral politisk føring ved utbyggingen av olje- og gassforekomster at næringsutviklingen skal skje lokalt. Det har fra fylkeskommunale og lokale myndigheter sin side vært arbeidet målbevisst for at leverandørindustrien til petroleumsaktiviteten skal ha en synlig tilstedeværelse både i Finnmark og Hammerfest. Gjennom det som skjer tilføres Hammerfest Maritime Service solid kompetanse og bedriften kommer tyngre inn i olje- og gassrelatert virksomhet. Samtidig beholdes og sikres den tradisjonsrike virksomheten innen skipsreparasjoner. Det er to solide bedrifter som nå styrker sin tilstedeværelse i Hammerfest-samfunnet, sier Hammerfest-ordføreren.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR