Aibel og Reach Subsea har blitt enige om å inngå en formell samarbeidsavtale.

Avtalen gjelder prosjekter innen subsea olje og gass, fornybar energi, skips- og rigg reparasjoner og decommissioning av eksisterende plattformer/subsea konstruksjoner og andre offshore innstallasjoner. Det skriver Reach Subsea i en melding.

Aibel og Reach Subsea operer innenfor de samme markedsssegmentene, men med ulik kundebase og kontraktuell tilnærming. Ettersom hvert selskaps kjernevirksomhet utfyller hverandre, vil en formell samarbeidsavtale styrke begge parters evne til å tilby et mer helhetlig og konkurransedyktig produkt, ifølge selskapet.

Ifølge selskapet vil avtalen gi selskapene mulighet til å kvalifisere for og utføre prosjekter som de ikke kunne gjennomført hver for seg.

Selskapene skal benytte ressurser fra begge parter optimalt for gjennomføring komplekse prosjekter som krever prosjektledelse, engineering, fabrikasjon og installasjon, mekanisk ferdigstillelse, commissioning/decommissioning og marine ROV tjenester og operasjoner i henhold til kontrakt.

Forrige artikkelSSB: Lavere eksport grunnet lav oljepris
Neste artikkelRoss Offshore tildelt kontrakt av Det norske

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR