Det norske har sikret seg semien Aker Barents for boringen av Steingeita-prospektet i Nordsjøen.

Steingeita ligger i lisens 460 i blokk 25/1 , ikke langt fra Frøy -feltet, og skal utforskes gjennom letebrønn 25/1-12 . Borestart er planlagt i første halvdel av juni.

Operatøren har tidligere ønsket å iverksette ny feltutvikling på Frøy, hvor omkring 60 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter lå igjen i bakken feltet opprinnelig ble stengt i 2001 av daværende operatør Elf, blant annet på grunn av lav oljepris.

Det norskes tanke var at nærliggende funn som Storklakken og Rind, kunne gjøre Frøy enda mer robust, og gjennom å knytte inn de to funnene opp mot eventuell ny produksjon på Frøy, ville den totale mengden hydrokarboner øke til mellom 100 og 110 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Da man startet planleggingen av Steingeita-boringen, var tanken at også et funn her skulle bidra til å få kritisk masse på Frøy, gjennom at eventuell produksjon ble knyttet opp mot et framtidig feltsenter via Storklakken. Et eventuelt feltsenter bestod i Det norskes originale planer av en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading vessel) og en bunnfast brønnhodeplattform.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR