Aker BP har informert markedet om hvordan selskapet planlegger å maksimere produksjonen fra sine felter de kommende årene.

Stikkordene er feltnær leting, brønnintervensjon, nye utbygginger og nye infill-brønner.

Her er de konkrete planene for selskapets egenopererte felt:

Valhall/Hod

Tre brønner skal etter planen kompletteres på Valhall i løpet av året. Konstruksjonen i Valhall Vestflanke starter i vår. Et prosjekt som dekker Valhall Flanke Nord blir også modnet fram. Hensikten med dette er å utvide kapasiteten for vanninjeksjon og på denne måten øke utvinningen med mellom 6 og 8 millioner fat oljeekvivalenter.

Reutviklingen av Hod har passert sin første milepæl. Prosjektet vurderer også nye brønner som kan knyttes til Valhall feltsenter. Konseptet vil bli modnet videre i 2018 og det vil også bli tatt en avgjørelse for en avgrensningsbrønn på Hod.

Ula

Produksjonen vil øke som følge av nye brønner på Tambar. Den første startet produksjonen i begynnelsen av mars og den andre er ventet å komme i produksjon i løpet av 2. kvartal. Samtidig modner selskapet frem flere brønnmål i området. Aker BP undersøker også muligheten for å forlenge levetiden til Ula-fasilitetene fram til 2040 og videre.

Utvikling av Ula Nord og Ula Triassic vurderes også. Nytt areal tildelt i TFO har også potensial for å resultere i nye utbyggingsmuligheter.

Ivar Aasen

Feltet skal fungere som et laboratorium for driftsforbedringer i Aker BP sin portefølje ved å ta i bruk digitaleløsninger, ny teknologi og effektive arbeidsprosesser.

Det er planlagt to brønner for vanninjeksjon i 2018. Hanz er en potensiell subseatilknytning til Ivar Aasen og en avgrensningsbrønn vil bli boret i 2018. Det er også identifisert ytterligere prospekter i området og en kampanje er planlagt i 2019. Regulariteten er forventet å øke ytterligere når feltet får kraft fra land via Johan Sverdrup i 2022. Investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av 2018.

Alvheim

Infill-brønnene Boa Nord og Sør vil sørge for å holde produksjonsnivået oppe. Fra juli vil Kamelon Infill Sør bli boret med samme intensjon, og det modnes også frem flere muligheter.

Aker BP har allerede gjort et funn i området i år, og Frosk er beregnet å inneholde mellom 30 og 60 millioner fat, betydelig mye større en pre-drill-estimatene på 3-12 millioner fat. Rumpetroll og Deep Alvheim vil følge opp, og det modnes også fram ytterligere letebrønner.

I tillegg til Skogul-utbyggingen, modnes funnene Gekko/Kobra Øst og Caterpillar frem med mål om produksjonsstart i 2021. Førstnevnte skal avgrenses i år.

Skarv

Tildeling i TFO-runden i januar ga to nye lisenser som kan gi flere tilknytningsmuligheter til Skarv og Aker BP varsler nå økt satsing på leting etter tilleggsressurser til feltet. KvitungenTumler skal bores i år og flere vil etter planen følge i 2019.

Reservoaret i Gråsel-funnet er også under vurdering for en mulig utbygging. Utbyggingen av Ærfugl plusser på betydelige reserver og forlenger den økonomiske levetiden til Skarv FPSO.

Arbeid for å få to stengte brønner tilbake i produksjon fortsetter også. Brønnintervensjon på B06 er planlagt i 1. kvartal med Deepsea Stavanger.

2. fase av Ærfugl-utbyggingen vil trolig bety ytterligere tre brønner. Estimert produksjonsstart er satt til 2023.


[annonse]

Petrolive Exploration – se deltakerlisten!

Du får vite alt om leteplanene til Statoil, Aker BP, Lundin, Faroe, Spirit Energy og Wellesley på endagskonferansen Petrolive Exploration i Stavanger 11. april.

Se program og meld deg på i dag!

Forrige artikkelDeepsea Atlantic borer på Visund
Neste artikkelMilliardkontrakt til Subsea 7

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR