Aker BP i sterk vekst.

Administrerende direktør i Aker BP Karl Johnny Hersvik (Foto: Aker BP)
Administrerende direktør i Aker BP Karl Johnny Hersvik (Foto: Aker BP)

Aker BP ASA («Aker BP») øker reservene og opprettholder svært gode resultater innen leting, boring og brønn, prosjekter og produksjon. Selskapet har utsikt til en fortsatt sterk kontantstrøm, og har en robust balanse som gir handlefrihet. – Vi er rigget for videre vekst, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Kilde: AK BP Kapitalmarkedsdag

 

 

Aker BPs produksjon i 2016 var 118.200 fat oljeekvivalenter per dag (boepd); 80 prosent olje og 20 prosent gass. Selskapet forventer at produksjonen i 2017 vil øke til mellom 128.000 og 135.000 boepd, med 11 dollar i gjennomsnittlig produksjonskostnad per fat. Med dagens portefølje har selskapet potensial til å produsere 270.000 boepd i 2023, (fra både vedtatte- og ikke-vedtatte prosjekt). Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 12%.

Selskapets bokførte reserver (P50) har steget til 711 million fat oljeekvivalenter (oe). Betingede ressurser i felt anslås til 600 million fat oe, en økning på 84% siden i fjor.

Aker BP har en robust balanse med 2,5 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet, som gir selskapet en betraktelig finansiell fleksibilitet. Selskapets netto rentebærende gjeld var 2.5 milliarder dollar ved utgangen av 2016. I 2017 planlegger selskapet investeringer (Capex) på mellom 900 og 950 millioner dollar. Leteutgiftene (Expex) forventes å ligge på mellom 280 og 300 millioner dollar mens fjerningskostnader (Decom) er estimert til 100 til 110 millioner dollar i 2017.

Utbytte
– Jeg er svært fornøyd med selskapets leveranser i en periode med lav oljepris og et krevende marked: Vi har stabil produksjon og høy oppetid. Ivar Aasen og Viper-Kobra ble levert på tid og budsjett uten alvorlige hendelser, og vi har 24 prosent av funnene som ble gjort på norsk sokkel i 2016, sier Hersvik.

– Våre finansielle muskler er styrket betraktelig som følge av fusjonen. Vi lanserte en utbyttepolitikk i forbindelse med etableringen av Aker BP som videreføres i 2017, legger han til. Ambisjonen er å opprettholde årlig utbetaling av utbytte på minimum 250 million dollar de kommende årene, og øke utbyttenivået når Johan Sverdrup kommer i produksjon.

Leting
Aker BP har ambisjon om å være en ledende aktør innenfor leting på norsk sokkel, og har mål om å finne 250 million fat oe netto i perioden 2016 – 2020.

Letevirksomheten i 2016 resulterte i en tilvekst av ressurser på 83 millioner fat oe netto. Selskapet viderefører den aktive letestrategien i 2017 med fire egenopererte- og tre partneropererte leteboringer på programmet.

Utbygging
Ivar Aasen kom i produksjon på julaften – på tid og innenfor totalbudsjett. I november annonserte vi også oppstart av produksjon fra Viper-Kobra, som er et subseafelt koblet til Alvheim FPSOFloating production, storage and offloading. Flytende produksjonsenhet, med lagring og lossing.Floating production, storage and offloading unit. Også dette prosjektet ble gjennomført på tid og budsjett.

I løpet av 2017 planlegger vi å modne frem flere prosjekt, og levere tre PUDPlan for utbygging og drift som leveres myndighetene for godkjenning.-der (Plan for utbygging og drift) til Olje- og energidepartementet (OEDOlje- og energidepartementet). Det gjelder Snadd (subsea-tie-in til Skarv FPSOFloating production, storage and offloading unit) med forventet produksjonsoppstart i 2020, Valhall Vestflanke med forventet produksjonsoppstart i 2021 og Storklakken (Subsea-tie-in til Alvheim FPSOFloating production, storage and offloading unit) med forventet produksjonsoppstart i 2020.

Vi vil ha fire rigger i operasjon i 2017; Mærsk Interceptor på Ivar Aasen-feltet og andre lokasjoner, Transocean Arctic på Volund og Boa, boreoppstart på Valhall IP og gjenopptaking av plugging av brønner på Valhall DP med bruk av Mærsk Invincible.

Produksjon
Selskapet øker verdiskaping fra feltene gjennom satsing på økt utvinning (IORIncreased Oil Recovery – økt oljeutvinningIncreased Oil Recovery), videreutvikling av ressursbasen og kontinuerlig forbedring i effektivitet og ressursbruk.

På Tambar planlegges et gassløftprosjekt samt boring av en brønn. Sammen med Oda-tie-in-prosjektet skal dette bidra til økt fremtidig produksjon i Ula-området. Forberedelse til boreoppstart fra injeksjonsplattformen (IP) på Valhall feltsenter starter tidlig i 2017, med plan for boring av totalt syv brønner – hvorav tre i 2017.

Arbeid med å starte opp produksjon fra nye Ivar Aasen-brønner fortsetter, og borefase 2 på feltet igangsettes i første kvartal. Viper-Kobra samt øvrige infill-brønner skal sikre stabil produksjon fra Alvheim FPSOFloating production, storage and offloading unit. Ved Skarv FPSOFloating production, storage and offloading unit vil test-produksjon fra Snadd fortsatt gi detaljkunnskap om reservoaret som vil bli inkludert i PUD-en vi planlegger å levere i løpet av høsten.

– Selskapet er godt posisjonert til å nå vårt mål om å bli det ledende, offshore, uavhengige lete- og produksjonsselskapet, sier Hersvik.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

Forrige artikkelSikrer kontrakt for «Skandi Vitória»
Neste artikkelSSB: Laveste handelsoverskudd på 17 år

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR