Aker BP leverte før jul tre utbyggingsplaner til Olje- og energidepartementet, men selskapet har flere store prosjekter på gang

Ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til, tok eierne i Hod-lisensen 14. desember en beslutning om konkretisering av reutviklingen av feltet.

Ubemannet plattform
«Hod-prosjektets referansecase inneholder om lag 70 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og planlegges utbygd med en ubemannet plattform knyttet opp mot eksisterende innretning på Valhall feltsenter», skriver Aker BP i et brev til Olje- og energidepartementet.

Beslutning om konkretisering er en milepæl der eierne har identifisert minst ett teknisk og økonomisk gjennomførbart konsept som gir grunnlag for å starte studier som leder fram til konseptvalg.

Den nye Hod-plattformen er foreløpig tiltenkt et design med 12 brønnslisser, hvorav seks benyttes til nye brønner. Disse er planlagt boret som et program i perioden 2022-2023.

Aker BP har en plattformallianse med Kværner, Aker Solutions, ABB og Siemens. Alliansen har allerede fått i oppdrag å bygge en ny plattform til Valhall vestflanke.

Myndighetene krever investeringer
Rettighetshaverne lisensen vil i løpet av 2018 ta stilling til om det skal bores en avgrensningsbrønn i Hod Vest.

Myndighetene har tidligere satt som krav at eierne av Hod-feltet må investere i både teknologi, boring og reutvikling av feltet for å få beholde eierskapet.

Det har ikke vært produksjon på Hod-plattformen siden 2013. I dag produserer feltet fra brønner boret fra Valhalls sørflankeplattform. Alle brønnene på Hod-plattformen er stengt i påvente av permanent plugging og fjerning.

Aker BP opplyser til Petro.no at gjenbruk av eksisterende plattform fortsatt er et alternativ til bygging av en ny installasjon.


[annonse]

Petrolive Exploration
Stavanger, 11. april
Se program og meld deg på her!

Forrige artikkelFår fornyet Veslefrikk-lisensen til 2025
Neste artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 52

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR