Aker BP etablerte i fjor en subsea-allianse med Aker Subsea og Subsea 7 og en facility-allianse med ABB/Siemens, Kværner og Aker Solutions.

Nå er selskapet i gang med å utvikle en ny allianse, innen rigg og boring.

– Intensjonen er at vi i løpet av kort tid vil tildele avtaler til ett eller to riggselskaper og ett brønnserviceselskap, sa Anders Haavik, direktør for boring og brønn i Aker BP, i sitt innlegg på Bore- og riggkonferansen onsdag.

– Hvor mange selskaper er fortsatt med i kampen om disse avtalene?
– Alle de tre store brønnserviceselskapene er fortsatt aktuelle. Innen rigg gikk vi også bredt ut og evaluerte alle aktuelle selskapene, og vi er nå midt i en prosess hvor vi skal shortliste to eller tre av disse.

5+5 år
Modellen er den samme som for de to andre alliansene. Selskapene skal samarbeide gjennom hele prosjektene og på denne måten få det beste ut av hverandre.

– Forutsigbarhet er viktig, både for oss og leverandørene. Vi skal utvikle oss sammen, gjenta operasjoner og hele tiden lære og utnytte læringen. Den fordelen mister vi dersom vi skal bestille ny rigg og samarbeide med nye brønnselskaper i hver borekampanje, sier Haavik.

Allianseavtalen som skal tildeles er i utgangspunktet tenkt å være en 5+5 års avtale, og den vil gi valgte leverandører førsterett til oppdragene dersom de har kapasitet.

– Hvordan blir kompensasjonsformatet?
– Å utarbeide kompensasjonsformatet, vil være en krevende øvelse. Aker BP tenker seg en modell som er basert på åpenhet og tillit. Vår strategi er at Aker BP må få innsikt i riggeierens reelle driftskostnader. Når dette er klart, vil vi legge et profittelement på toppen. Og dersom boreoperasjonen går bedre enn et forhåndsdefinert mål, vil dette utløse et bonuselement. Denne potten skal deles mellom de tre alliansepartnerne etter en forhåndsavtalt brøk.

Dagens ratenivå dekker stort sett bare driftsutgiftene til riggselskapene.

– Slik vi det ikke nødvendigvis være i fremtiden, så en allianseavtale må ta høyde for variasjoner i markedet. Hvis ikke kan Aker BP risikere å ikke få høyeste prioritet hos riggleverandøren når markedet kommer til likevekt.

Aker BP er også klare på at de ikke er tjent med leverandører som taper penger i det lange løp. 

Utbygginger, leting og produksjonsboring
Og det kan bli mye mat for de leverandørene som sikrer seg Aker BP-avtalene.

Selskapet har blant annet planer om å levere tre utbyggingsplaner til Olje- og energidepartementet innen utgangen av 2017.

  • Snadd blir en subseatilknytning til Skarv med forventet produksjonsstart i 2020.
  • Valhall skal videreutvikles med utbygging av vestflanken. Produksjonsstart i 2021.
  • Storklakken blir en subseatilknytning til Alvheim med forventet produksjon fra 2020.

Selskapet har samtidig planer om å bore fire egenopererte og tre partneropererte letebrønner i løpet av året.

I tillegg kommer boreprogrammer for selskapets etablerte feltsentre, primært Valhall, Alvheim og Ivar Aasen.

Forrige artikkelHer er neste store riggkontrakt fra Statoil
Neste artikkelNye oppdrag til tre av DOF Subseas skip

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR