Aker BP har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

Brønnene ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 12 kilometer nordøst for Frøy-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Før brønnen 25/2-19 S ble boret, var operatørens ressursanslag for Frigg-GammaDelta på om lag 10 millioner Sm3 utvinnbar olje og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.   

Her er resultatene
Hensikten med brønn 25/2-19 S var å avgrense oljefunnet i Delta-strukturen mot nord og undersøke mobiliteten til oljen i Friggformasjonen. Brønnen påtraff en oljekolonne på 13,5 meter i sandstein med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet nær 1950 meter under havflaten. Det pågår analyser for å bekrefte ressursanslaget.

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/2-19 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Hugin- og Sleipnerformasjonene). I Hugin- og Sleipnerformasjonene ble det påtruffet flere sandsteinslag på til sammen om lag 50 til 60 meter i hver av formasjonene med varierende reservoarkvalitet fra dårlig til god. I noen av sandsteinslagene i Sleipnerformasjonen er det spor av petroleum.

Brønnene ble boret av Maersk Interceptor, som nå skal bore utvinningsbrønner på Tambar-feltet, der Aker BP ASA er operatør.

Statoil og Aker BP utreder felles utbygging
Statoil og Aker BP er allerede blitt enige om å utrede to mulige utbyggingsløsninger for å få bygget ut sine mange funn i dette området. Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla i det såkalte NOA-området (North of Alvheim), mens Statoil har betydelige volumer i sine Krafla- og Askja-funn.

Foreløpig vurderes følgende to utbyggingskonsepter:

  • Aker BP vil være prosjektleder for studier for en felles prosesseringsplattform plassert mellom Krafla/Askja og NOA.
  • En ubemannet prosessplattform på Krafla og NOA, alternativt en annen «lav-CAPEX-løsning» på NOA. Her vil selskapene utrede mulige samarbeid om gass- og oljeeksport.

Selskapene legger opp til å ta konseptvalg i februar 2018.

Forrige artikkelDropper planer om å starte nytt norsk oljeselskap
Neste artikkelRoss Offshore tildelt brønnjobb av MOL

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR