Aker Solutions og Baker Huges danner allianse for å utvikle teknologi for produksjonsløsninger som skal øke produksjonen, øke utvinningegraden og redusere kostnader for undervannsfelt., Øyvind Eriksen. (Foto: Aker Solutions)

Den ikke-inkorporerte alliansen vil kombinere Aker Solutions’ styrker i subsea produksjons- og prosesseringssystemer med Baker Hughes’ kompetanse innen brønnkomplettering og kunstig-lift teknologi for å levere pålitelige, integrerte brønner og undervannsløsninger som skal bidra til å redusere risiko, akselerere produksjonen og forlenge levetiden på undervannsfelt. Allianseteamet vil også fokusere på å fremme bransjens brønnintervensjonsevner for å optimalisere effektiviteten ytterligere og redusere risiko i undervannsutbygginger.

– Vår felles satsing vil styrke virksomheten i hvert selskap og hjelpe våre kunder å låse opp de enorme verdiene som kommer fra subseaproduksjon, sier arbeidende styreleder Øyvind Eriksen i Aker Solutions.

– Subseafabrikkutvikling er et viktig satsingsområde for Aker Solutions. Partnerskapet med Baker Hughes vil gi viktige evner som vil hjelpe oss å utvikle teknologier for å lage et fullt fungerende subsea produksjonssystem, som vil øke utvinningsgraden og senke kostnader for oljeprodusenter, sier han.

– Dypvanns subseafelt har så langt vært preget av lav utvinningsgrad, og nye funn i dypere og mer fiendtlige miljøer gjør disse feltene enda mer kostbare å utvikle, sier Martin Craighead, Baker Hughes’ styreformann og administrerende direktør.

– Ved å forene krefter vil Baker Hughes og Aker Solutions identifisere og integrere de mest effektive kombinasjoner av in-well- og undervannsteknologi, som gjør det mulig med større produksjonsrater, effektivt og økonomisk fra undervannsfelt.

Aker Solutions’ Svenn Ivar Fure og Baker Hughes’ Brage Johannessen vil lede alliansen for sine respektive selskaper som daglige ledere. Alliansens kjerneteam skal samlokaliseres i Houston.