Aker Solutions har inngått avtale om å kjøpe NPS Energy, som er del av oljeserviceselskapet National Petroleum Services.

NPS Energy har en sterk tilstedeværelse i Midtøsten og Nord-Afrika, som til sammen har omtrent 60 prosent av verdens påviste olje- og gassreserver.

– I 2010 solgte vi det aller meste av vår virksomhet som ikke leverte til olje- og gassindustrien. I 2011 fisjonerte vi ut EPC-selskapet Kværner. Oppkjøpet av NPS Energy er det neste store steget i utviklingen av Aker Solutions til å bli et ledende oljeserviceselskap med leveranser av produkter, systemer og tjenester over hele verden, sier styreleder øyvind Eriksen i Aker Solutions.

– Vi har etablert en ny driftsmodell som på mer transparent vis får frem vår brede teknologi- og tilbudsportefølje. Vi har også introdusert regional ledelse i Nord-Amerika og Brasil. Dette har gjort det enklere for våre kunder å forholde seg til oss som ett selskap. Vi tar nå denne suksessformelen inn i verdens største region for utvinning av olje og gass, sier Eriksen.

Midtøsten og Nord-Afrika
NPS Energy har hovedkontor i Dubai og en betydelig tilstedeværelse i en rekke land i Midtøsten og Nord-Afrika. Dette gir Aker Solutions en solid plattform for å kunne tilby hele selskapets brede portefølje av teknologier og tjenester til oljeindustrien i regionen.

– For å kunne lykkes i Midtøsten og Nord-Afrika er vi avhengige av en sterk distribusjonsplattform, veletablerte kunderelasjoner og en resultatorientert organisasjon med sterk ledelse. Det er nettopp dette vi får ved oppkjøpet av NPS Energy, sier Eriksen.

NPS Energy sysselsetter rundt 900 personer. Selskapets kjernevirksomhet er brønnintervensjonstjenester – inklusive kveilerørstjenester, wireline,
sementering, trykkstyrt pumping, samt logging og testing av brønner – og landbaserte boretjenester. Selskapet leverer også perforeringsutstyr til
brønnintervensjon. NPS Energys største markeder er i Midtøsten og Nord-Afrika.

Tidligere har Aker Solutions’ tilstedeværelse og aktiviteter i Midtøsten hovedsakelig vært brønnintervensjonstjenester i De forente arabiske emirater, Oman og Saudi Arabia. Men selskapet har også levert flere produkt- og systemkontrakter i regionen, innen både boreteknologi, tørre brønnhodesystemer og prosessanlegg.

I løpet av årets første kvartal kunngjorde Aker Solutions nye kontrakter verdt nesten 600 millioner kroner i Midtøsten og Nord-Afrika. Det inkluderer en kontrakt for boreutstyr som skal benyttes i Midtøsten, samt avtaler for brønnhodesystemer til feltutbygginger i Bahrain og Egypt.

– Til tross for disse seneste tildelingene og det faktum at vi har teknologi og produkter som er høyst relevante for oljeindustrien i regionen, må vi innrømme at vår suksessrate på anbud har vært forholdsvis lav. Men med økt lokal tilstedeværelse og NPS-ledelsens kunnskap og forståelse for markedet i regionen, så forventer vi å kunne jobbe mer målrettet og med større suksess i fremtiden, forklarer Eriksen.

Han forventer at forretningsenhetene som på kort og mellomlang sikt vil dra mest nytte av oppkjøpet av NPS Energy er virksomhetene for prosessteknologi, tørre brønnhodesystemer, boreteknologi og engineering. Et nytt kontor for ingeniørtjenester vil bli etablert i Dubai for å kunne knytte sammen hele Aker Solutions produkt- og tjenesteportefølje.

Aker Solutions betaler en egenkapitalverdi på 350 millioner dollar og overtar omtrent 110 millioner dollar i netto rentebærende gjeld når avtalen er sluttført avhengig av hvor store investeringer selskapet gjennomfører i 2012. Kjøpesummen er fast og basert på NPS Energys balanse per 31. mars 2011.

NPS Energy hadde i 2011 en omsetning på omtrent 116 millioner dollar. Selskapet har i gjennomsnitt hatt en årlig omsetningsvekst på 16 prosent siden 2006. Prognosen for 2012 er driftsinntekter på rundt 150 millioner dollar og et EBITDA-resultat på omtrent 48 millioner dollar.

– Vi forventer at denne veksten vil fortsette på et enda høyere nivå når NPS Energy blir del av Aker Solutions og begynner å selge en enda bredere portefølje av produkter, systemer og tjenester i regionen, sier Eriksen.

NPS Energy ledes av Adnan Ghabris, som har mer enn 23 års internasjonal erfaring fra oljeindustrien. Han fortsetter i sin nåværende funksjon og vil også innta rollen som regionssjef for Aker Solutions i Midtøsten og Nord-Afrika. Han rapporterer direkte til arbeidende styreformann øyvind Eriksen. I rollen som regionssjef vil Adnan Ghabris få ansvar for å utvikle en helhetlig Aker Solutions-strategi samt koordinere kundetilnærming og vekstplaner i regionen.

Vil utvide
– Intensjonen vår er å fortsette å utvide NPS Energy sin virksomhet. Samtidig vil vi forsøke å dra nytte av vår sterke posisjon i regionen slik at vi blir en døråpner for Aker Solutions’ øvrige produkt- og tjenesteportefølje, sier Ghabris.

– I dag innehar vi en sterk posisjon innenfor brønnintervensjonstjenester i Midtøsten og Nord-Afrika. Vi har som mål å forsterke denne posisjonen ytterligere gjennom å introdusere nye teknologier og tjenester, som for eksempel brønntraktorer og nedihullsverktøy, til våre nåværende kunder. Det ligger også et stort potensiale i å introdusere Aker Solutions’ prosessteknologi, tørre brønnhodesystemer og boreteknologi, for å nevne noen eksempler, i denne regionen. Jeg gleder meg til å realisere dette, sier Ghabris.

Aker Solutions har tilgang på den nødvendige finansieringen, og oppkjøpet forventes å sluttføres innen slutten av 2012 eller tidlig i 2013.

NPS Energy hadde en omsetning på 116,1 millioner dollar med EBITDA-resultat på 40,2 millioner i 2011. I 2010 var omsetningen 96,5 millioner dollar og EBIDTA-resultatet 26,6 millioner. Selskapet rapporterte en netto rentebærende gjeld på 114,1 millioner dollar i fjerde kvartal 2011.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR