En ny studie fra Norut viser at antall kvinnelige toppledere i olje- og gassindustrien har økt fra 11 til 24 prosent fra 2006 til 2015.

Norut fikk i januar 2015 i oppdrag fra Norsk olje og gass å gjennomføre en kartlegging av kvinner og menns innflytelse på ulike nivå i olje- og gassnæringen i Norge.

Prosjektet er en oppfølging av tilsvarende studie «Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og gassektoren», som ble gjennomført i 2006 av Olje- og energidepartementet. Det skriver Norsk olje og gass på sine hjemmesider.

Konklusjonene fra 2006 viste at det var cirka 15 prosent kvinner i ledende stillinger blant Oljeindustriens landsforeningers medlemsbedrifter (før navnebytte til Norsk olje og gass). 11 prosent var på toppledernivå. Relativt få bedrifter hadde mål, handlingsplaner og virkemidler for å øke kvinneandelen i ledelsen.

I lys av resultatene fra 2006 satte Norsk olje og gass (den gang OLF) i gang arbeid med å utforme et karriereutviklingsprogram for kvinner i olje- og gassindustrien, Female Future Norsk olje og gass.

Les også: Satser på flere kvinnelige ledere

Programmet omfatter talenter i Norsk olje og gass’ medlemsbedrifter og representanter for bedriftsledelsen. Det er 20 deltakere hvert år. Female Future drives hvert år i samarbeid med en av medlemsbedriftene i Norsk olje og gass, og i år er Halliburton sponsorbedrift.

Ny undersøkelse

Etter åtte års erfaring fra Female Future og 160 avlagte eksamener ønsket Norsk olje og gass å måle effekten av arbeidet. Derfor ble Norut kontaktet for å gjøre tilsvarende undersøkelse som i 2006.

Den nye rapporten fra Norut konkluderer med at andelen kvinnelige toppledere i 2015 blant Norsk olje og gass’ medlemsbedrifter var 24 prosent. Det er en dobling sammenlignet med funnene fra 2006 (11 prosent). Andelen kvinnelige toppledere er størst i bedrifter med 26–100 ansatte (28 prosent).

Andelen kvinner i lederstillinger på mellomledernivå og øvrige nivå er størst i mindre bedrifter med 1–25 ansatte (33–39 prosent).

– Vi vet at mange dyktige jenter søker seg inn på relevant høyere utdanning innen olje og gass, og vi ønsker å se disse i lederstillinger og styreverv i vår industri. Denne industrien trenger kompetente og dyktige medarbeidere, og rapporten fra Norut viser at vi må fortsette det målrettede arbeidet med å gi like karrieremuligheter i bransjen, sier Håvard Hauan, advokat i Norsk olje og gass og leder av Female Future Norsk olje og gass.

Rapporten fra Norut har også sett på andelen kvinnelig representasjon i styrer. Kartleggingen viser av kvinneandelen i styrene i 2015 var 22,4 prosent. Det er en liten endring fra 23 prosent i bedriftenes styrer i 2006.

I 2015 oppgir flere selskaper at de har handlingsplaner for likestilling og kjønnsbalanse, sammenlignet med 2006. Andelen kvinner i ledende stillinger er dobbelt så høy i slike bedrifter, sammenlignet med de bedriftene som ikke har handlingsplaner.

Forrige artikkelOKEA prekvalifisert
Neste artikkelTord Lien åpnet Goliat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR