Hammerfest Energi anker avslaget på søknad om konsesjon til å bygge gasskraftverk med CO2-håndtering ved Melkøya.

Illustrasjonsfoto: Hammerfest Energi

Hammerfest Energi var først ute med søknad om å bygge gasskraftverk med CO2-rensing. Etter over to års behandlingstid fikk energiselskapet i juni avslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på konsesjonssøknaden til bygging av et 100 megawatts gasskraftverk.

I sitt avslag vektla NVE særlig anleggets høye produksjonskostnader og begrensede virkningsgrad sammenlignet med andre løsninger for CO2-fangst.

– Flere feil
Men Hammerfest Energi vil ikke gi opp, og melder nå ifølge NRK at avslaget blir anket til Olje- og energidepartementet.

Hammerfest Energi mener NVEs vurdering inneholder flere feil og at de har gått utover sitt mandat ved å kommentere muligheten for å få investorer til å komme inn i prosjektet.

I klagen skriver energiselskapet ifølge statskanalen at Norges miljøforpliktelser brytes, at det er misforhold med andre saker når det gjelder beregningen av kostnader, økonomi og virkningsgrad og feil i sammenlikning med alternative teknologier for CO2-fangst.

I tillegg mener selskapet at de settes i en umulig situasjon ved saksbehandlingen og at norsk forvaltningsskikk og EU-lovgivningen er brutt.

Snøhvit
Gasskraftverket skal baseres på gass fra Snøhvit, og bygges i rett i nærheten av Melkøya.

Statoils informasjonsleder på Melkøya, Sverre Kojedal, sier til NRK at selskapet ikke har tatt stilling til om energibehovet skal dekkes gjennom strøm fra linjenettet eller fra et gasskraftverk. Selskapet er også åpne i forhold til om de selv eller andre skal drive et kraftverk som forsyner Melkøya. Man avgjørelsen må tas i løpet av 2008.

Hammerfest Energi ønsker å ha en konsesjon på plass når Statoil skal ta dette valget.

Forrige artikkelMer leting for «West Alpha» på norsk sokkel
Neste artikkelHydro taper seks millioner i døgnet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR