Stortingsvalget nærmer seg. Petro.no vil derfor ta et dypdykk i partienes oljepolitikk. Med utgangspunkt i deres respektive partiprogrammer.

I dag: Terje Aasland og Arbeiderpartiet.

– Kan du oppsummere partiets oljepolitikk i én setning?
– Forutsigbarhet og stabile rammebetingelser. 

– Krav om lokale ringvirkninger er også viet mye plass i programmet deres. Hvorfor?
– Fordi dette er avgjørende for legitimiteten til og oppslutningen om næringen. Når folk ønsker petroleumsnæringen vel, så tror jeg trygge arbeidsplasser er det viktigste argumentet. Også viktigere enn inntekter til staten. 

– Dere skriver at dere vil stille strengere krav til oljeselskapene for å få til dette….
– Petroleumsindustrien er på vei inn i områder som har viktige verdier for Norge totalt sett. I slike områder så er det viktig at ringvirkningene blir tydelige og reelle. Lofoten har allerede stor verdiskapning i form av fiskeri og  reiseliv. Når dette skal kombineres med petroleum, så er det viktig at lokalmiljøene får mer enn de gir. 

– Hva ligger til grunn for beslutningen om ikke å konsekvensutrede Nordland 7 og Troms 2 i stortingsperioden 2017 til 2021?
– Hvis disse arealene skal bli åpnet, så må det skje kunnskapsbasert og skrittvis. Vi vil gå fram på samme måte som man alltid har gjort på norsk sokkel. Kunnskap skal ligge til grunn for alle avgjørelsene. 

– I Nordland 7 og Troms 2 har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. For disse områdene vil Arbeiderpartiet avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020.

– Dere tar flere forbehold enn Høyre og Fremskrittspartiet når det kommer til disse arealene og oppleves derfor ikke like offensive. Frykter dere for den sterke posisjonen dere har blant oljearbeiderne på norsk sokkel?
– Nei. Jeg tror oljearbeiderne også ønsker politikere som opptrer ryddig og tar hensyn til klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Vi står for en offensiv, forutsigbar og trygg videreutvikling av norsk sokkel. Og så må jeg minne om at det var vi som satt i posisjon da Barentshavet sørøst ble åpnet, så dagens regjering har ikke åpnet en eneste kvadratcentimeter nytt areal på sokkelen. 

– Vi er også opptatt av at oljeselskapene og leverandørindustrien sitter på kompetansen og ressursene som skal til for å sikre en effektiv omstilling ved å finne nye inntektskilder fra havet.

– Så over til skatt. Fornøyd med dagens nivå?
– Vi mener nivået ligger der det skal være, og har ikke hatt noen diskusjoner om å endre skatteregimet. Det gjelder også leterefusjonen. 

– Skatteskjerpelsen deres i 2013 ble ikke godt mottatt i industrien….
– Den ble innført for å hindre ytterligere todelingen av norsk økonomi, og hadde til hensikt å styrke næringslivet på fastlandet. Så kom oljeprisfallet kort tid etter, noe som gjør at vi egentlig ikke har fått sett hvordan det har fungert i praksis. Denne omleggingen var nødvendig med det vi hadde av kunnskap på det tidspunktet. 

– Ville dere gjort det dersom dere hadde visst om oljeprisfallet som kom? 
– Det vil jeg ikke spekulere i. 

– Mange mener dere har en generasjonskløft i partiet innenfor oljepolitikken. Er det en virkelighetsbeskrivelse du kjenner deg igjen i?
– Jeg opplever at vi har mange gode diskusjoner, og at det er en sunn variasjon av synspunkuter uavhengig av alder. Vi liker å diskutere, og det er grunnen til at vi har mye god politikk.

– Dere skriver i partiprogrammet at dere vil «ettergå valg av kontraktstrategier ved feltutbygginger». Hva er tanken bak dette?
– Å unngå flere Goliat- og Yme-prosjekter, der leverandører uten nødvendig kjennskap til og erfaring fra norsk sokkel bommer så fundamentalt i utførelsen. 

– Hvordan kan man gardere seg mot det?
– Være tydelige på at det er investeringstallene i utbyggingplanen som gjelder. Staten driver med en betydelig risikoavlastning for selskapene, og da må de også forvente å bli fulgt tett opp. Enda tettere enn de kanskje har vært vant til. 

– Snakker vi om straff dersom et prosjekt sprekker på kost?
– Nei. Men det er i alles interesse å treffe blink med investeringsbudsjettene. Og selskapene må være mer treffsikre, og de må holde tid, budsjett og fremdrift. Det er på tide og på sin plass at myndighetene stiller tydeligere krav. 

– I tråd med Riksrevisjonens signaler….
– Det er riktig.

Forrige artikkelOkea gir opp håpet om å kjøpe seg inn i Gina Krog
Neste artikkelASCO forsyner Lundin i Barentshavet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR