Aktørene i Arktis søker samarbeid heller enn konflikt, og alle har interesse av å følge spillets regler, viser ny rapport.

Rapporten, «Arctic Resource Development: Risks and Responsible Management» er utarbeidet av Fritjof Nansens Institutt og skal presenteres under ONS Summit: The Geopolitics of Energy, på Sola Strandhotell 27.-28. august.

– Det er raskt økende interesse for Arktis, men ikke noe kappløp om ressurser, sier Leiv Lunde, Direktør, Fridtjof Nansens Institutt til Petro Media News.

– Arktis som region er mer preget av samarbeid mer enn av konflikt. Alle aktører har interesse av at spillets regler følges, d.v.s. havretten og samarbeid i organer som Arktisk Råd. Enkelte områder i Arktis er fortsatt omstridt, men man har gode muligheter for å løse dette uten konflikt, sier Lunde. Han legger til at det aller meste av energireservene ligger i områder med klart og tydelig eierskap til ressursene; i henholdsvis Russland, Norge, USA, Canada, Grønland.


HMS er utfordringen

Ifølge rapporten ligger ikke hovedutfordringene ved utvikling av energiressursene i Arktis på det politiske plan, men på helse-, miljø- og sikkerhetssiden.

– Den største utfordringen i henhold til utvikling av energiressursene i de mer krevende delene av Arktis er risiko for ulykker, tap av menneskeliv og potensielt uhåndterlige oljelekkasjer, spesielt i is-dekkede områder, sier Lunde.

– Håndtering av disse utfordringene krever mer kunnskap, bedre teknologi og godt og nært samarbeid mellom myndigheter, selskaper og forskning.


Arktis: Et energi- og klimaparadoks

– Virkningene av klimaendringer dramatiske i Arktis og viser verden hvor viktig det er å få global oppvarming under kontroll. Samtidig innebærer issmelting store nye økonomiske muligheter for utvinning av mer olje og gass i Arktis, påpeker Lunde.

– Det er ikke utslippene i Arktis som er problemet, isolert sett, de er relativt små, sier han.

– Svart karbon, det vil si sot, er imidlertid et spesifikt regionalt problem; utslipp i Arktis har virkninger i Arktis. Men samlet sett er ikke dette heller en viktig klimadriver i global sammenheng. Klimaproblemet fordrer globale løsninger.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR