Klassingen av Stena Spey nærmer seg sluttfasen på CCB. Men allerede før riggen kom inn han man planlagt i et år for gjennomføring av over 200 arbeidspakker.

Opp mot 200 involverte

– Vi har laget en arbeidsliste med alt nødvendig arbeid som må gjennomføres for at riggen skal yte sitt beste de neste fem årene. Dette er en kombinasjon av krav fra DN, boreklasse, riggens flagg og oppgradering av eksisterende utstyr om bord på riggen.

Det opplyser SPS Project Manager Orlando Sanchez i Stena Drilling til Petro.no.

Prosjektet gir jobb til mellom 150 og 200 arbeidere. CCB vant kampen om å klasse riggen i konkurranse med flere andre verft.

– Vi har vektlagt HMS, erfaring fra liknende prosjekter, fasiliteter og pris ved valg av verft, forklarer Sanchez.

– Sikrer redusert risiko

Ved CCB er de meget fornøyd med å bli valgt for prosjektet. Sveinung Vethe, prosjektsjef CCB Yard Services, er spesielt tilfreds med at de ble koblet på tidlig i prosjektet. 

– Vi må skryte av Stena, de har valgt å involvere verftet i tidlig fase. Dette sikrer integrerte team som sikrer at risiko blir redusert for begge parter. At verftet får anledning til å være med på planlegging i tidlig fase sikrer også at gjennomføringen blir strømlinjeformet, kosteffektiv og trygg i et HMSK-perspektiv. 

– Verftet er en essensiell nøkkelrolle i planleggingsfasen før prosjektet starter. Vi liker å jobbe sammen med verftet og forberede planen sammen med dem, understreker Sanchez.

Riggens alder ikke noe tema

Stena Spey ble bygget i 1983 og har mange år bak seg i operasjon. Likevel tror både riggeier og verftet at det skal gå fint å få 35-åringen klasset i henhold til planen uten store problemer.

– Det er ikke så mange utfordringer, riggen har et omfattende vedlikeholdsprogram og vi forventer ingen store problemer i løpet av prosjektet, sier Sanchez.

– Jeg tror ikke alderen  i seg selv har så mye å si, den største faktoren er nok i hvilken grad klassingen er planlagt og i hvilken grad man kjenner tilstanden før riggen ankommer verftet. Vi har vert på survey om bord på riggen før den kom til CCB, og vi var er kjent med tilstanden om bord, legger Vethe til.

Sjekker status – hver dag

Når disse linjene skrives er prosjektet omtrent 80 prosent ferdig. Selv om planleggingen er god, er det alltid en risiko i så store prosjekter.

– Hvordan jobber dere for å sikre at prosjektet ender på planlagt tids- og kostnadsramme?

– Vi oppdaterer kostnads- og prosjektplanen daglig for å holde oversikten på begge disse. Dersom vi oppdager avvik, tar vi tak i dette umiddelbart, forklarer de to.

Annonse

Hør hva CCB forventer at sine leverandører på
Petrolive Riggvedlikehold
Bergen, 3. oktober

Se deltakerliste og program og meld deg på!

Forrige artikkelFall, biocidsprut i øynene, skip på kollisjonskurs og resten av uhellene i uke 31
Neste artikkel6G-saken anket til Høyesterett

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR