Sluttregningen fra plattformer bygget ved asiatiske verft ble 75 prosent dyrere, enn for dem som ble bygget i Norge.

Det viser en rapport fra Rystad Energy.

Bakteppet er tildelinger fra 2009 til 2013, hvor oljeselskapene ga 11 plattformkontrakter – fire til norske og syv til verft i Sør Korea og Singapore.

I utgangspunktet var prisen 25 prosent lavere ved de asiatiske verftene. Men sluttregningen ble noe helt annet.

Konklusjonen er at sluttregningen fra asiatiske verft i snitt ble 75 prosent høyere enn fra norske verft. Av dette utgjør 22 prosent kostnadsoverskridelser, 42 prosent verditap knyttet til forsinkelser og lengre gjennomføringstid, og 11 prosent verditap som følge av produksjonsavbrudd relatert til kvalitetsproblemer på plattformdekket. De totale merkostnadene for operatør og samfunn som følge av kostnadsoverskridelser, forsinkelser og lengre gjennomføringstid for asiatiske prosjekter er estimert til 70 milliarder kroner.

– Det har blitt en kostbar affære for oljeselskapene å lære opp asiatiske verft til å levere det som kreves for norsk sokkel, sier Magnus Kjemphol Lohne, en av forfatterne bak rapporten.

– Totalprisen per kg plattform har tradisjonelt vært som prisen på indrefilet. For norske verft ble sluttprisen 421 kroner per kg, mens asiatiske verft leverte til 509 kroner per kg. I tillegg kommer verditapet knyttet lengre gjennomføringstid, forsinkelser og kvalitetsproblemer etter oppstart som samlet gir en estimert merkostnad på 223 kroner per kg plattformdekk. Sluttregningen ble altså 75 prosent høyere for plattformer fra Asia sammenlignet med tilsvarende leveranser fra Norge.

Rapporten er basert på tallene fra nasjonalbudsjettene 2010-2018 for utbyggingene som helhet. Rystad Energy har tatt ut kostnadene og overskridelsene knyttet til boring og brønn, subsea, understell og endring i design/scope, og fokusert på kostnadene knyttet til plattformdekket.

Prosjektene som er analysert fra asiatiske verft inkluderer Gina Krog, Valemon, Knarr, Goliat, Ivar Aasen, Martin Linge og Aasta Hansteen, mens prosjektene fra norske verft inkluderer Edvard Grieg, Eldfisk 2, Gudrun og Ekofisk Sør.

Asiatiske verft tilbød i utgangspunktet bygging til 285 kroner per kilo. Sluttregningen ble 79 prosent over kontraktsverdien. Av dette var 35 kroner knyttet til ekstra oppfølging og 189 kroner til rene kostnadsoverskridelser.

Norske verft tilbød 385 kroner per kilo, mens sluttregningen kom på 421 kroner per kilo, altså 9 prosent over kontraktsverdien. Av dette var 10 kroner knyttet til oppfølging og 26 kroner til kostnadsoverskridelser.

Etter oppstart har flere plattformer hatt driftsavbrudd som følge av kvalitetsfeil relatert til plattformdekket. Frem til i dag har de asiatiskbygde plattformene hatt 13 prosent lavere oppetid basert på hendelser av relevans for plattformdekkene. Dette tilsvarer et verditap på 46 kroner per kilo.

Forrige artikkelLegges i kaldt opplag i UK
Neste artikkelRiggen er 122 meter – broen er 66 meter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR