Forskningsrådet gir en milliard kroner til åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi fram til 2016. International Research Institute of Stavanger ble ikke tilgodesett.

åTTE FME-SENTRE

 • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy
  (Christian Michelsen Research)
 • International Carbon Capture and Storage
  Research Centre (SINTEF Energiforskning)
 • Subsurface CO2 storage – Critical Elements
  and Superior Strategy
  (Christian Michelsen Research)
 • Research Centre for Offshore Wind
  Technology (SINTEF Energiforskning)
 • Centre for Environmental Design of
  Renewable Energy (SINTEF Energiforskning)
 • The Norwegian Research Centre for
  Solar Cell Technology
  (Institutt for energiteknikk)
 • Bioenergy Innovation Centre (UMB i ås)
 • The Research Centre on Zero Emission
  Buildings (NTNU)
FIKK IKKE FME: Anna Aabø og IRIS.
(Foto: MAGNUS VåGEN BIRKENES)

Universitetet i Stavanger skal bidra til det nye senteret for offshore vindenergi som Christian Michelsen Research har fått ansvaret for (se faktaboks), men IRIS har ikke blitt tilgodesett med noen midler. Det betyr derimot ikke at forskningsinstitusjonen ikke prøvde.

Søkte om fire
IRIS søkte om totalt fire FME-sentre, alle knyttet til institusjonens anlegg i Risavika utenfor Stavanger, men fikk ikke gjennomslag for sine søknader. Faktisk ble søknadene avvist allerede i første av totalt to omganger i søknadsprosessen.

– Det er litt ulike grunner til at vi ikke kom videre med søknadene våre, men blant annet handler det om at naturgass ikke var en del av den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi, Energi21, forteller IRIS-sjef Anna Aabø til Oilinfo.

– Det ble også sagt at disse sentrene primært skulle være basert i etablerte miljø, og vi er jo en nykommer i denne sammenheng, legger hun til.

Bidrar på vindkraft
Forskningssjefen forteller også at selskapet, gjennom sitt tette samarbeid med Universitetet i Stavanger, vil ta del i arbeidet med vindkraft.

– I tillegg til dette, har vi fått en bevilgning i tiltaksplanen til å jobbe med vindturbiner. Vi skal bygge en turbin baser på Anglewinds teknologi som skal settes opp i Risavika. Der skal en da både bygge opp et system i forhold til forsking på vindturbiner, men også på samordning av ulike nye energiformer, sier Aabø til Oilinfo.

Arbeidet med samordning av energiformer var noe av det IRIS håpte å få FME-midler til.

– Ble dere skuffa over å ikke få en bit av FME-kaka?
– Vi visste om denne avgjørelsen for lenge siden, og har tatt en diskusjon med forskningsrådet på det allerede. Vi prøvde å vinkle søknaden vår både på naturgass, biogass og samspill mellom ulike energiformer, men det ble tolket av de som behandlet søknaden til å være for mye fokusert på naturgass

Nå vil IRIS løfte blikket, og se på mulig samarbeid med noen av FME-ene. Men det er ikke pengene som er det viktigste i valg av samarbeidspartner.

– Vi er blant annet i ferd med å lage en forskningsprofil sammen med universitetet for å definere hvor vi kan bidra mest. De som nå har fått en del FME-midler er selvfølgelig interessante å se på som samarbeidspartnere, men det må jo også være forskningsmessig interessant, sier Aabø til Oilinfo.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR