Apache Energy Ltd skal bruke AGRs Riserless Mud Recovery (RMR) system offshore Vest-Australia.

AGR har hatt kjempesuksess med RMR teknologien, flere i Australia, men dette er første gangen Apache bruker RMR. De skal anvende det boringen av seks topphull på sin Coniston-utbygging, melder AGR. Implementeringen avhenger av at alle myndighetsgodkjennelser kommer på plass, noe som er forventet å skje denne uken.

Hovedgrunnen til at Apache vil bruke RMR, er at man kan bore avviksbrønner/topphull i ustabile sandformasjoner med full mudretur, hvilket minsker sannsynligheten for hullkollaps og stuck pipe.


Gir stabilitet

RMR-teknologien gjør det mulig å bruke boreslam i den øverste delen av en brønn, ved at all leire og borkaks blir returnert til riggen. Dette gir et mye mer stabilt grunnlag for en vellykket boring. Den øverste delen av hullet kan bores tryggere, raskere og med langt mindre påvirkning på miljøet.

RMR har vært bruk i Russland, Australia og Brasil for å oppnå boreoperasjoner uten utslipp av slam og kaks på havbunnen, mens i Norge er det fortsatt praksis å tillate slike utslipp.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR