Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved arbeidet som førte til dødsulykken om bord på Marsk Interceptor 7. desember i fjor. 

Hendelsen skjedde, ifølge Ptil, i forbindelse med håndtering og innløfting av en ny råvannspumpe.

En person falt i sjøen og forulykket, mens en person ble slått overende og havnet på dekk med alvorlige skader.

Basert på Ptils foreløpige undersøkelser er det «identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser for installering av råvannspumper.»

«I intervju, gjennomgang av dokumentasjon og befaring fremkom det blant annet mangler ved materialhåndteringsprosedyren og forberedelser til denne arbeidsoperasjonen.

Flere risikoer ved arbeidsoperasjonen ble ikke identifisert. Materialhåndteringsprosedyren ga begrenset informasjon om installering av råvannspumpen. Den er begrenset til montering av stigerør og ikke håndtering og innløfting av råvannspumpen.

Ved befaring på innretningen ble det avdekket feil og mangler på løfteredskap tilsvarende det som ble brukt i forbindelse arbeidsoperasjonen (eksempelvis flatflettede ståltaustropper og kranforløper)», skriver Ptil.

Maersk Drilling Norge AS pålegges derfor å:

1. Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løst løfteutstyr på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, blant annet egenkontroll, opplæring av personell som bruker slikt utstyr og erfaringsoverføring for bruk av slikt utstyr.

2. Systematisk kartlegge og gjennomgå alle operasjoner i forbindelse med materialhåndteringsprosessen for installasjon av råvannspumper på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, identifisere risikoer og gjennomføre nødvendige tiltak.

Fristen for å etterleve pålegget settes til 28. februar 2018.

Du kan lese hele Ptils brev til Maersk Drilling Norge her!

Forrige artikkelOss-nor vedlikeholder ventiler for Statoil
Neste artikkelNå har hun tatt over som DEA-sjef

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR