De neste ukene skal fire tidligere pionerdykkere forsøke å overbevise Oslo tingrett om at staten hadde et juridisk ansvar for de helseskadene dykkerne ble påført.

Av petro.no og NTB

Rettsoppgjøret om nordsjødykkernes erstatningskrav mot staten starter i Oslo tingrett i dag. Tingretten har satt av fire uker til saken. Søksmålet gjelder de helseskader som dykkerne ble påført ved dypvannsdykking i pionertiden for norsk oljevirksomhet i Nordsjøen.

Oslo tingrett opplyser i en pressemelding at det vil bli forhandlet både om ansvarsgrunnlag og erstatningsutmåling.

– Det er nå det endelige slaget om statens ansvar skal stå. Resultatet av denne rettssaken vil danne presedens for alle lignende saker, sier John Albert Haugstad til petro.no.

Haugestad er talsperson for Offshore Dykker Unionen (ODU), som sammen med fagforbundet Industri Energi er hjelpeintervenienter for de fire tidligere nordsjødykkerne som nå går til erstatningssak mot Arbeds- og inkluderingsdepartementet.

Saksøkerne mener at staten har et juridisk ansvar og dermed et erstatningsansvar for skadene. De hevder at det allerede da dykkingen pågikk, forelå kunnskap om skadevirkninger, og at myndighetene direkte og indirekte tillot at det ble handlet i strid med denne kunnskapen. Derfor mener saksøkerne også at staten opptrådte i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Dersom nordsjødykkerne vinner fram med sine krav, kan det danne grunnlag for store erstatningsbeløp utover de 600 millioner kroner som staten trolig vil utbetale gjennom den kompensasjonsordningen Stortinget allerede har vedtatt.

Intern strid blant nordsjødykkerne – og mellom deres organisasjoner – har ført til at det i denne rettssaken er bare fire saksøkere, med Offshore Dykker Unionen (ODU) og fagforbundet Industri Energi som hjelpeintervenienter.

Tingretten har også mottatt 31 andre søksmål med samme problemstilling. Flertallet av disse saksøkerne har tilknytning til Nordsjødykker Alliansen (NSDA). 29 av sakene er stanset i påvente av utfallet av den saken som begynner mandag. De to øvrige vil bli berammet på et senere tidspunkt, blir det opplyst.

Retten settes med én fagdommer, tingrettsdommer Heidi Heggdal. En av de fire saksøkerne er representert av advokat Eivind Ludvigsen. Advokat Erik Johnsrud fører saken for de tre øvrige. Advokat Richard Saue er statens prosessfullmektig.

Opprinnelig var rettssaken berammet også med to saksøkere som har tilknytning til Nordsjødykker Alliansen. Stridigheter mellom denne organisasjonen og ODU førte til at dette måtte endres.

– Det er utenkelig for mine klienter å samarbeide med en part som ikke har stått opp for dykkerne, sa advokat Marius Reikerås til NTB i desember i fjor. Han representerer de to dykkerne med tilknytning til NSDA.

I januar krevde NSDA at tingrettsdommer Heidi Heggdal må trekke seg fra saken. Hun hevdes å være inhabil fordi hennes ektemann har en sentral stilling i Det Norske Veritas (DNV), og fordi DNV etter NSDAs mening har arbeidet tett med norske myndigheter i dykkersaken.

Forrige artikkelEvakuerer boligplattform på Frigg
Neste artikkelUSAs e-sjef kritiserer Russland

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR