Lundin Norway AS er i ferd med å avslutte boringen av brønn 16/2-16 og 16/2-16 AT2 i Nordsjøen.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 av Lundin i øvre jura reservoarbergarter i tillatelse 501 . Brønnene 16/2-16 og 16/2-16 AT2 er boret om lag tre kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og tre kilometer øst for avgrensningsbrønnen 16/2-10 , på 116 meters havdyp.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-16 var å undersøke reservoaregenskapene, tykkelsen og dybden til øvre jura reservoarbergarter, samt å etablere olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Brønnen påtraff olje i den øverste meteren av reservoaret, som forøvrig består av en 15 meter sone av øvre til midtre jura reservoarbergarter av middels til meget god reservoarkvalitet. Den totale tykkelsen av hele intervallet av jura alder er 55 meter. Reservoarsandsteinene er tynnere enn forventet. Bergarter av trias og perm alder og eldre ble påtruffet under de oljeførende lagene. Karbonatene av perm alder i Zechsteingruppen har moderat til god reservoarkvalitet.

Brønn 16/2-16 AT2 ble boret gjennom reservoaret om lag 1.000 meter vest for brønn 16/2-16 for å påtreffe en eventuelt dypere olje/vann-kontakt, undersøke variasjoner i øvre til midtre jura reservoarbergarter, skaffe informasjon for vanninjeksjonsstrategi for dette området og kalibrere dybden til reservoaret ytterligere i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 31 meter i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Ingen olje/vann-kontakt ble påtruffet. Reservoaret består av en 30 meter sone av øvre til midtre jura reservoarbergarter av god til meget god reservoarkvalitet med en totalt 70 meter tykkelse over hele intervallet av jura alder.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den 11. og 12. letebrønnen i lisens 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnene 16/2-16 og 16/2-16 AT2 ble boret inn i henholdsvis perm og trias bergarter, med vertikale dyp på henholdsvis 2.188 og 2.060 meter, den siste med totalt målt dyp på 2.503 meter under havflaten. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av «Transocean Winner», som nå skal til utvinningstillatelse 338 for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-17 , Jorvik , der Lundin Norway AS er operatør.

Forrige artikkelFra verft til milliardkontrakt
Neste artikkelFjerde Statoil-medarbeider bekreftet død

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR