Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring av HMS for stillasarbeidere på Sleipner A. Det ble funnet fire avvik knyttet til blant annet stillasmateriell og egenkontroll av materiell og utstyr.,Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. oktober til 1. november 2013. Målet var å vurdere hvordan Statoil i Sleipner drift og i prosjektet Gudrun tie-in legger til rette for planlegging og forsvarlig gjennomføring av stillasarbeidet.

Det ble funnet avvik knyttet til arbeidsmiljø, materialhåndtering, stillasmateriell og egenkontroll av materiell og utstyr.

Mangelfull styring av arbeidsmiljø
Det første avviket var mangelfull systematikk i styring av arbeidsmiljø, spesielt støy og ergonomi.

– Det mangler helhetlig vurdering av arbeidsmiljøforhold, skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

– Vi ser ikke systematikk i hvilke kartlegginger som gjennomføres for stillasarbeiderne, hvor ofte, hvilken kompetanse som brukes, hvilke vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for tiltakene eller hvem som har ansvar for kartlegginger og tiltak, heter det i rapporten.

Håndtering av stillasmateriell
Det andre avviket var mangelfull tilrettelegging for håndtering av stillasmateriell.

– Stillasutstyret må ofte bæres mellom nivåer. Bæring av stillasmateriell kan føre til belastningslidelser, heter det i rapporten.

– Heisen er ombygget etter nye forskrifter ved å sette inn innvendige dører. Dette medfører at en ikke får inn utstyr på tre meter, noen områder er lite tilgjengelig med traller og kran er i mange tilfeller ikke tilgjengelig.

Mangelfull dokumentasjon
Det tredje avviket var mangelfull dokumentasjon på og feil bruk av stillasmateriell

– Bilfinger kunne ikke legge fram produktsertifikat på kjetting som brukes som oppheng for stillas, og kjettingen var ikke merket i henhold til produsentens anbefaling, står det blant annet i rapporten.

– Koplingsløkker som er i bruk brukes ikke etter anvisning fra produsent, og det ble observert bruk av komponenter fra forskjellige leverandører i samme system, heter det videre.

Mangelfull egenkontroll
Det siste avviket var mangelfull egenkontroll av stillasmateriell og fallsikringsutstyr.

– Egenkontroll etter montering og demontering, slik som skissert i produsentens brukerveiledning samt Statoil håndbok for stillasbyggere, utføres ikke alltid, ifølge rapporten.

– Vi observerte utstyr på lager som var i dårlig forfatning, de enkelte lagene hadde forskjellig oppfatning av omfanget av kontroll de sjøl skulle utføre, vi observerte spir som ikke var festet med bolter, vi observerte defekt plank i stillas, vi observerte låselepper langs lengdebjelker som ikke var festet, vi observerte bruk av sele som var løst festet og vi observerte defekt sele liggende i stillaslageret, skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til vernetjenesten, styrende dokumenter og rammebetingelser.

Forrige artikkelNordsjødykkerne fikk medhold
Neste artikkelFår bore Johan Sverdrup-avgrensning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR